Spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa p. Aleksandrem Gradem

Cena :
100 PLN + VAT dla firm stowarzyszonych w CCIFP
200 PLN + VAT dla firm niestowarzyszonych w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W ramach cyklu spotkań przeznaczonych dla kadry zarz?dzajacej firm stowarzyszonych Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce ma zaszczyt zaprosić Państwa  na spotkanie z:


Ministrem Skarbu Państwa p. Aleksandrem Gradem

  Środa 17 lutego 2010
  w godz. 7.45 - 10.00

  Hotel Sofitel Warsaw Victoria
ul. Królewska 11, Warszawa

Podczas spotkania poł?czonego ze śniadaniem Pan Minister przedstawi priorytety planu prywatyzacji na lata 2010/2011.

Aktualny Plan Prywatyzacji zakłada sprzedaż spółek z wielu kluczowych sektorów takich jak energetyka (Enea S.A., Tauron S.A., Energa S.A.), sektor finansowy (Giełda Papierów Wartościowych), czy chemiczny (Ciech S.A., Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.). Podczas spotkanie mog? dowiedzieć się Państwo o szczegółach prywatyzacji największych polskich spółek. Będzie to również okazja do dyskusji z ministrem oraz nawi?zania nowych kontaktów.

Więcej o planie prywatyzacji mog? dowiedzieć się Państwo  klikaj?c tutaj >>>

Aleksander Grad - ur. w 1962 r. - ukończył studia na Wydziale Geodezji Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 16.11.2007 jest Ministrem Skarbu Państwa. Wcześniej m.in. piastował następuj?ce stanowiska: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Konsultant Banku Światowego, poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicz?cy sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej, przewodnicz?cy Komisji Skarbu Państwa.

Koszt uczestnictwa : 100 PLN + VAT dla firm stowarzyszonych w CCIFP
                                                              200 PLN + VAT dla firm niestowarzyszonych w CCIFP

 

Plan spotkania: 7.45 - 8.15 - śniadanie

                                                8.15 - 8.30 -  powitanie p. ministra
                                               8.30 - 8.50 - prelekcja p. ministra
                                               8.50 - 9.40 - dyskusja

Prosimy o potwierdzenie obecności do 12 lutego 2010 do pani Marii Kuna - membres(@)ccifp.pl, tel. 0226967581.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!