Spotkanie sektora rolno-spożywczego


WARSZAWA

Cena :
Bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Spotkania sektorowe s? now? inicjatyw? CCIFP maj?c? na celu zbliżenie francuskiego środowiska biznesowego. Chodzi o wydarzenie zorganizowane w formie  ? Biznes mixera sektorowego  ? pozwalaj?cego przedstawicielom tego samego sektora (około 40 uczestników) na regularne spotkania.

Spotkania te maj? również za zadanie ułatwienie kontaktów nieformalnych z ekspertami i osobami decyzyjnymi w obrębie sektora. Spotkania sektorowe będ? organizowane dwa razy w roku dla poszczególnych sektorów gospodarki. Uczestnikami spotkań będ? firmy stowarzyszone w CCIFP, ich goście i inne firmy sektora. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Nie przewiduje się obecności dziennikarzy.

Spotkanie 29 maja jest skierowane wył?cznie do przedstawicieli firm członkowskich. Głównym jego celem jest pozwolenie osobom działaj?cym w ramach sektora rolno-spożywczego na zapoznanie się w nieformalnej atmosferze.
  
Program spotkania:
- Bureau Veritas Polska, "Wdrożenie, integracja, certyfikacja systemów ISO 9001:2000, HACCP DS 3027";
- Lu Polska, P. Alain Locqueneux, Dyrektor Generalny, "Zarz?dzanie portfelem marek w sektorze spożywczym.
   Renowacje i innowacje".
  
Wśród zaproszonych gości s? m.in. przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych oraz Ministerstwa Rolnictwa.

  
Spotkanie odbędzie się w języku polskim i francuskim.

  
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Monik? Brzostowsk?, tel.: (22) 696 75 83.

  
Prosimy o potwierdzenie obecności do 27 maja 2003 drog? mailow?: ccifp(@)ccifp.pl .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!