Spotkanie dotyczące polskiego standardu kwalifikacji dla kompetencji handlowych

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie w ramach projektu Szkoła CCIFP.

 

>

Odpowiadaj?c na wyzwania dzisiejszego społeczeństwa i rynku pracy, którego charakterystycznym przejawem jest uczenie się przez całe życie oraz dbaj?c o zmniejszenie w Polsce luk kompetencyjnych powstałych po zakończeniu formalnej edukacji,   zwłaszcza w zawodach handlowych, pracujemy razem z   Instytutem Badań Edukacyjnych nad opracowaniem standardu kwalifikacji dla kompetencji handlowych.

Coraz więcej firm stowarzyszonych w CCIFP wł?cza się do tego projektu. Bardzo dziękujemy za Państwa pomoc. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej pracy już wkrótce wprowadzimy w Polsce europejskie standardy kwalifikacji handlowych. Standard ten będzie ważnym punktem odniesienia dla całego sektora handlowego w Polsce i będ? miały praktyczny wpływ na takie procesy jak m.in. system edukacji formalnej i pozaformalnej, systemy rekrutacji, opracowanie kart kompetencji w przedsiębiorstwach, planowanie ścieżek kariery w działach obsługi Klienta i sprzedaży, itp.

Firmy, które pracuj? już z nami przy tym przedsięwzięciu oraz firmy, które chciałyby doł?czyć do tworzenia kwalifikacji handlowych zapraszamy do współpracy.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!