Sporządzanie i implementacja pełnomocnictw w spółkach


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polonais

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie poświęcone będzie zasadom reprezentacji w spółkach handlowych

 

>

Celem spotkania jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych dotycz?cych reprezentacji spółek osobowych i kapitałowych, bior?c pod uwagę obecn? praktykę oraz wybrane orzecznictwo. Prezentacja będzie obejmowała zarówno ogólne, jak i szczególne zasady reprezentacji poszczególnych spółek handlowych. Uczestnicy spotkania będ? mogli zapoznać się również z problematyk? pełnomocnictw w spółkach, w tym ze sposobami ich udzielania oraz odwoływania. Przekażemy Państwu informacje, które pozwol? Państwu ocenić, czy strony zawieraj?ce umowy s? należycie reprezentowane, a tym samym czy umowy takie będ? prawnie wi?ż?ce.

Główne tematy, które będ? przedmiotem spotkania:

•       ogólne zasady reprezentacji w spółkach

•       ograniczenia reprezentacji i ich skutki

•       szczególne przypadki reprezentacji

•       podstawowe oraz szczególne rodzaje pełnomocnictw

•       prokura jako wyj?tkowy rodzaj pełnomocnictwa

•       zasady udzielania pełnomocnictw

•       wygaśnięcie i odwołanie pełnomocnictwa

Udział w seminarium jest zamknięty dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Prelegent :

Szymon Gałkowski - Adwokat, Partner w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy

Kieruje Praktyk? Zabezpieczeń Transakcji. Specjalizuje się w prawie bankowym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym, korporacyjnym i rynków kapitałowych. Szymon Gałkowski specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym, prawie spółek, fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynku kapitałowym ze szczególnym uwzględnieniem transakcji finansowania. Brał udział  w  licznych projektach finansowania inwestycji, finansowania projektów nieruchomościowych oraz finansowania nabycia spółek z udziałem banków i innych instytucji finansowych. Uczestniczył także w procesach restrukturyzacji finansowej spółek (w tym umów dotycz?cych renegocjacji zadłużenia) oraz przy emisjach papierów wartościowych i wprowadzaniu ich do publicznego obrotu. Doradzał również w transakcjach fuzji i przejęć (w tym w procesach due diligence spółek i banków), a także w sporz?dzaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect/Catalyst wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Przed przyst?pieniem do KZR&P, Szymon Gałkowski pracował w kancelarii CMS Cameron McKenna i  odbywał staż w kancelariach Allen & Overy oraz Weil, Gotshal & Manges.

Karol Połosak - Prawnik w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa spółek handlowych oraz informatyzacji rejestracji działalności gospodarczej. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie postępowania przed Krajowym Rejestrem S?dowym.

Prowadzi bież?ce doradztwo prawne na rzecz fundacji oraz stowarzyszeń, w tym w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego. Uczestniczy także w projektach z zakresu prawa zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem sektora medycznego i farmaceutycznego.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!