Śniadanie biznesowe w Katowicach

Cena :
60 PLN + VAT dla uczestników z firm członkowskich izb organizujących wydarzenie oraz 120 PLN + VAT dla pozostałych firm

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

ZAPRASZAMY na Śniadanie biznesowe | 6 kwietnia 2017 r.

Zanieczyszczenia ziemi oraz wód podziemnych, zarówno te historyczne, jak i współczesne, staj? się coraz większym wyzwaniem. Dotychczasowy sposób wykorzystywania powierzchni ziemi powoduje, że mapa miejsc zanieczyszczonych lub potencjalnie zanieczyszczonych to zbiór mieni?cych się różnymi kolorami punktów. Obawy   przed stratami wizerunkowymi czy też konieczności? poniesienia znacznych kosztów oraz niewłaściwe zarz?dzanie ryzykiem w wielu przypadkach mog? prowadzić do pogorszenia sytuacji, zarówno organizacji, jak i kadry zarz?dzaj?cej.

Przeanalizujemy od strony prawnej i technicznej, jak m.in.:

  • przeprowadzić remediację / rekultywację bez ponoszenia zbędnych kosztów
  • ograniczyć odpowiedzialność za zanieczyszczenia spowodowane przez osoby trzecie
  • zabezpieczyć   się w transakcjach nabycia/zbycia nieruchomości
  • przygotować się do sporz?dzenia raportu pocz?tkowego
  • skutecznie zarz?dzać ryzykiem i ograniczyć odpowiedzialność kadry zarz?dzaj?cej
  • wykonać ocenę ryzyka zdrowotnego i wykorzystywać jej wyniki w procesie remediacji lub do podejmowania innych działań naprawczych w  środowisku

Aby zgłosić się na seminarium należy wypełnićformularz zgłoszeniowy  do dnia 31.03.2017. Udział w seminarium jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów.

Koszt uczestnictwa: 60 PLN + VAT dla uczestników z firm członkowskich izb organizuj?cych wydarzenie oraz 120 PLN + VAT dla pozostałych firm.

Prelekcję poprowadz? Eksperci DZP, IETU oraz Erm:  

Partnerzy:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!