Siedem globalnych trendów designu 2012/2013


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Umiejętność identyfikacji i śledzenia zmian w potrzebach, oczekiwaniach i postawach konsumentów jest kluczow? w procesie budowania marki. Przy czym, istotnym jest abyśmy przypatrywali się tym zmianom nie tylko w kontekście kategorii produktowej, w której konkuruje nasza marka. Powinniśmy starać się  pojmować naszych odbiorców holistycznie: jak podchodz? do swego życia i otaczaj?cego ich świata, jak s? „przeprogramowywani“ zarówno przez zjawiska w tkance społeczno-kulturowej, jak i przez komunikację marketingow?.

Dlatego w Dragon Rouge co 18 miesięcy aktualizujemy obraz głównych trendów społeczno-kulturowych i ich odzwierciedlenia w szeroko pojmowanym designie, posługuj?c się własnym narzędziem „The Eye of the Dragon”. Śledzimy je na wszystkich rynkach, na których operujemy, w tym i na „trendotwórczych“: francuskim, brytyjskim i amerykańskim. Na podstawie tych obserwacji, a także dzięki ilości i różnorodności projektów realizowanych przez nas w różnych krajach, nasz zespół socjologów i designerów wychwytuje trendy, których znajomość jest niezbędna w procesie innowacji. Bazuj?c na tej wiedzy, marketerzy mog? rozważyć jak ich marka pracowałaby w świetle danego trendu lub jak wygl?dałaby w trendzie do niego przeciwnym. Tego typu myślenie przynosi inspiruj?c? trampolinę dla kreatywnych rozwi?zań i innowacji, które – odpowiednio zaaplikowane – mog? zwiększyć konkurencyjność danej marki.

Program spotkania :

  • Kontekst socjo-kulturowy, który przyczynia się do powstania trendów designu,
  • 7 trendów designu i ich ekspresja w popkulturze, architekturze i sztuce użytkowej,
  • Liczne przykłady kodów komunikacji opakowaniowej marek z kategorii FMCG,
  • Znaczenie danych trendów dla budowania i zarz?dzania markami,
  • Kluczowe wytyczne w kwestii jak umiejętnie pracować z trendami.

Prowadz?ca :

Małgorzata Starczewska, Strateg Dragon Rouge

13 lat doświadczenia w branży komunikacji marketingowej, z czego 12 spędzonych bezpośrednio w planowaniu strategicznym marki w wiod?cych agencjach Euro RSCG i Dragon Rouge. Pracowała z wieloma sukcesami z markami międzynarodowymi i lokalnymi na różnych etapach ich życia. Prowadziła projekty strategiczne dla klientów z kategorii FMCG, handlu nowoczesnego, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, bankowości, telekomunikacji, telewizji, branży samochodowej i budowlanej, m.in. Danone Polska, Bahlsen Sweet, Douwe Egberts, Grupy Żywiec, Maspex Wadowice, Coca-Cola Polska, FFiL Śnieżka SA, centrów Wola Park i Klif, Dzielnicy M. St. Warszawy Targówek, SPEC SA , PGNIG SA, International Personal Finance, BPH PBK SA, Vectra, Canal+ Cyfrowy, Polkomtel, Citroen Polska, L’Oreal, Grupy Topex.

Prowadzi liczne szkolenia i seminaria Dragon Rouge, często gości jako prelegent na konferencjach marketingowych, publikuje artykuły nt. strategii marki i designu w prasie branżowej.

Posiada dyplom MBA Oxford Brookes University. Jest absolwentk? WSB-NLU w Nowym S?czu, Polish Open University w Warszawie i studiów podyplomowych z Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin