Szkolenie

SEMINARIUM - Menadżer I stopnia – dawniej kolega dziś przełożony

CCIFP, ul. Widok 8, 00-023, Warszawa, Polska
See on map

Język :
polski

Cena : 550 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 750 PLN pozostałe osoby

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Menedżerowie, którzy wyrośli z zespołu stoją również przed dwoma poważnymi wyzwaniami. Pierwszy to egzekwowanie poleceń a drugi – feedback.

Awans oznacza ponowne zdefiniowanie relacji z dawnymi kolegami, oparte na budowaniu autorytetu przełożonego. 
Menedżerowie, którzy wyrośli z zespołu stoją również przed dwoma poważnymi wyzwaniami. Pierwszy to egzekwowanie poleceń a drugi – feedback.

Szkolenie, które Państwu proponujemy oparte jest na 3 koncepcjach: przywództwa sytuacyjnego Blancharda, poziomów autorytetu Maxwella i motywowania Herzberga. Zawiera narzędzia delegowania monitorowania, egzekwowania, feedbackowania, motywowania  i rozwijania pracowników w zależności od ich dojrzałości pracowniczej. Obejmuje autorskie narzędzie do rozmów dyscyplinujących, tzw. zwrotną szóstkę. Zawiera zatem praktyczne narzędzia realizacji podstawowych funkcji kierowniczych rozszerzone o budowanie autorytetu u przejmowanych pracowników.

Komu szczególnie dedykujemy te warsztaty : 
nowo Mianowanym Managerom, Kierownikom, Osobom rozpoczynającym pracę projektową, Managerom zarządzającym projektami

Program :

1.   Poziomy budowania autorytetu – świadome kształtowanie relacji przełożony – podwładny:

 • poziom najniższy - władzy formalnej
 • poziom przyzwolenia
 • poziom bycia ekspertem
 • poziom relacji
 • poziom najwyższy – charyzma

2.   Kompetencje w procedurze delegowania

3.   Wyzwania dawnego kolegi a dziś przełożonego –Feedback „Zwrotna Szóstka”

 • pracownik mający niższe wyniki
 • brak systematyczności w wykonywaniu zadań
 • pracownik ze złym nastawieniem
 • rywalizacja z przełożonym
 • pracownik nadmiernie dyskutujący
 • problemy osobiste mające wpływ na efektywność pracy
 • złe relacje z innymi członkami zespołu
 • Radzenie sobie z oporem wobec feedbacku
 • postawa bierna
 • lekceważenie lidera
 • reakcja agresywna
 • usprawiedliwianie się
 • zaprzeczanie faktom

4.   Wyzwania dawnego kolegi, dziś przełożonego- Egzekwowanie Poleceń 

 • Monitorowanie wykonania zadania
 • Kreowanie samodzielności pracowniczej
 • Dopasowanie dojrzałości do technik egzekwowania pracy
 • Techniki wsparcia w trakcie realizowania polecenia
 • Tworzenie planu naprawczego – w sytuacji braku
 • realizacji zadania przez pracownika
 • Linia sankcji

Partner merytoryczny

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!