Konferencja i Seminarium

Seminarium: "Data privacy compliance, czyli cyberbezpieczeństwo i międzynarodowe aspekty ochrony danych osobowych. Studia przypadków kar za naruszenia przepisów prawa w Unii Europejskiej oraz w USA"

Zapisy zbierane są do :
Niedziela 23 Luty 2020 - 19H30

Cena :
260 PLN + VAT pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN + VAT pozostałe osoby
Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane. Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane. Ceny nie uwzględniają podatku VAT.

Zapisy na wydarzenie są zamknięte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Dlaczego nałożono sankcje finansowe na globalne korporacje takie jak Facebook, Google i Marriott? Jakie wnioski płyną z tych spraw dla innych przedsiębiorstw w zakresie compliance? Wycieki danych osobowych pociągają za sobą wysoki poziom zagrożeń dla przedsiębiorców w postaci sankcji administracyjnych i roszczeń klientów, których dane zostały ujawnione.

 

W ostatnich miesiącach w mediach głośno było o rekordowych karach wymierzanych z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów RODO. Wśród przedsiębiorców rodzi się coraz więcej pytań o to, jak zachować się w takiej sytuacji, jakie mają obowiązki, jakie sankcje im grożą i czego z pewnością NIE powinni robić.

 

Podczas szkolenia:

 

  • Porozmawiamy o dobrych praktykach wypracowanych w oparciu o rekomendacje przedstawione przez organy orzekające w omawianych sprawach.
  • Zostaną omówione orzeczenia wydane w Unii Europejskiej i w USA w zakresie naruszenia zasad ochrony danych oraz prywatności, w tym m.in. orzeczenia dotyczące globalnych podmiotów takich jak Facebook, Google i Marriott w celu zdefiniowania rekomendacji z zakresu compliance dla innych przedsiębiorstw
  • Zostanie zrobiona analiza obowiązków przedsiębiorców w kontekście przepisów z zakresu data privacy (w tym RODO) i zasad cyberbezpieczeństwa.
  • Uczestnicy pogłębią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, dowiedzą się, jakie aspekty działalności przedsiębiorstwa i jego procedur podlegają analizie organu nadzoru w przypadku wszczęcia kontroli lub postępowania mającego na celu wyjaśnienie okoliczności incydentów naruszenia bezpieczeństwa oraz rozwiną kompetencje w zakresie praktycznego stosowania procedur reagowania na incydenty naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Warsztaty będą obejmować także zarys konsekwencji prawnych naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, zasad odpowiedzialności prawnej za naruszenia oraz wprowadzenie w zakresie zarządzania ryzykiem roszczeń ze strony klientów indywidualnych, których dane osobowe uległy naruszeniu.

 

 

Spotkanie poprowadzi Joanna Mamczur adwokat z wieloletnim doświadczeniem w kancelarii Mamczur Law Firm.

 

W seminariach nie mogą uczestniczyć firmy o tym samym profilu działalności, co prelegenci lub ich bezpośrednia konkurencja.

 

 

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin