Rozwiązania w zakresie optymalizacji przebiegu i monitoringu procesów pracy przedsiębiorstwa oraz przepływu informacji w drodze do uzyskania jakości zgodnej z normami ISO

Cena :
150 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie).

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Innopolis

Seminarium to umożliwi wymianę doświadczeń oraz dyskusję na temat potrzeb i oczekiwań polskich przedsiębiorstw w kontekście wymogów jakie niesie  rok 2004 i zwi?zane z tym cele :
•  osi?gnięcie wysokiej jakości przebiegu procedur przedsiębiorstwa zgodnej z normami miedzynarodowymi (ISO)
•  uzyskanie znacz?cej pozycji na rynku Unii Europejskiej przez zwiększenie sprawności i skuteczności działania.

Zagadnienia:
•  Przestrzeganie procedur   i monitoring toku   pracy w kontekście norm i zaleceń ISO
•  Opanowanie procesów przepływu pracy i informacji w przedsiębiorstwie :
•  opis i modelowanie,
•  automatyzacja i sterowanie ,
•  monitoring
•  kontrola
•  System W4 (workflow) i metodologia wdrażania
•  Przykłady zastosowań i pokaz wdrożenia procedury  
•  Monitoring, kontrola oraz archiwowanie przebiegu procedur pracy
•  Przykłady i pokaz wdrożenia wyżej wymienionych funkcji

Innopolis jest firm? wyspecjalizowan? w zastosowaniach systemów wspomagaj?cych zarz?dzanie przepływem pracy, informacji, dokumentów i usprawniajacych pracę zespołow?.
Rozwi?zania Innopolis   umożliwiaj? globalne usprawnienie działania organizacji i zapewniaj? szybki zwrot kosztów inwestycji.
Produkty, na których opieraj? się rozwi?zania, s? specjalnie wyselekcjonowane i wyróżniaj? się najwyższ? jakości? stosowanych technologii. Innopolis jest ich jedynym dystrybutorem w Polsce i krajach wchodz?cych do Unii Europejskiej.
Zespół firmy składa sie z renomowanych ekspertów, polskich i francuskich, w   dziedzinie wdrażania systemów wspomagaj?cych przepływ pracy i informacji.
Seminarium poprowadzi:  Ewa Sarzotti –Dyrektor Generalny Innopolis  

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.      Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1200 (z dopiskiem: 30.09.2003)
2.      W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium
Potwierdzenie uczestnictwa  traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
  

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!