Różnice kulturowe i bariery komunikacyjne w kontaktach biznesowych z Chinami


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
350 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 550 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z odmienności? chińskiej cywilizacji poprzez przedstawienie nieznanych w naszej kulturze zjawisk społecznych oraz przekazanie praktycznej wiedzy jak pokonać bariery komunikacyjne w codziennych kontaktach z Chińczykami.

Szkolenie   prowadzone   w   formie   warsztatów   zachęca   uczestników   do   nabywania   umiejętności w aktywny sposób   zgodnie   ze   słowami   Konfucjusza   :   „ Powiedz   mi,   a zapomnę.   Pokaż   mi,           a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Warsztaty zakończ? się dyskusj? jak nawi?zywać poprawne relacje z Chińczykami, umożliwiaj?c? uczestnikom wymianę własnych doświadczeń oraz wspólne poszukiwanie rozwi?zań.

Do kogo skierowane jest szkolenie ?

Zapraszamy osoby maj?ce kontakty biznesowe lub prywatne z Chińczykami, wszystkich wybieraj?cych się do Państwa Środka oraz osoby pragn?ce podnieść swoje umiejętności interkulturowe.

W programie m.in. :

  1. „Co to znaczy inne kraje?” – spojrzenie na Europę z pozycji Państwa Środka
  2. MIANZI – społeczna twarz Chińczyka
  3. Savoir vivre – granice prywatności, small talk i tematy tabu
  4. GUANXI – dziedziczone relacje społeczne i ich rola w biznesie
  5. Pułapki komunikacji kontekstowej czyli kiedy chińskie TAK znaczy NIE

Moderator spotkania :

Kamila Radzyńska       - R&D Manager, specjalista ds. importu i planowania, trener międzykulturowy.Ukończyła Ukończyła z wyróżnieniem filologię romańsk?,   stypendystka Université   Jean Moulin Lyon IlI.   Wygrała konkurs wiedzy o Francji   organizowany   przez   France   Inter i Program   IIII Polskiego Radia.   Była tłumaczem w Wytwórni   Filmowej oraz lektorem j. francuskiego w Alliance Française przy Uniwersytecie Łódzkim.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w handlu zagranicznym. Pracuje   w firmie polsko-angielskiej poszukuj?c i importuj?c   surowce   na rynkach   europejskich   i azjatyckich.   Zajmuje się całościowo łańcuchem dostaw : nawi?zuje współpracę z dostawcami, weryfikuje ofertę produkcyjn?,   prowadzi negocjacje cenowe, składa zamówienia, omawia warunki wysyłki towaru. Skutecznie przeprowadza procesy reklamacyjne.   Współpracuje   z   firmami   spedycyjnymi   oraz   z Agencjami   Celnymi.   Dba     o utrzymywanie dobrych relacji biznesowych co owocuje wieloletni? współprac? ze stałymi dostawcami. Posługuje się językiem francuskim,   włoskim,   angielskim i w mniejszym stopniu rosyjskim.

Trener międzykulturowy to jedna z form jej aktywności zawodowej. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie. Współpracuje z BALAJCZA Specialized Translations   odpowiadaj?c na potrzeby szkoleniowe zarówno pracowników jak i klientów biura.   Specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej państw europejskich   (Francja,   Belgia,   Włochy,   Szwecja) oraz   Dalekiego   Wschodu   (Chiny, Tajwan, Hongkong, Korea Pd, Singapur).   Posiada   eksperck?   znajomość z zakresu Chin,   Korei   Południowej i Francji. Chętnie opowiada o cywilizacji Chin po francusku ł?cz?c star? i now? pasję.

Partner merytoryczny :

              

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!