RODO 2018 - Dane osobowe w kwestiach marketingowo-handlowych


siedziba CCIFP, ul. Widok 8 (7 piętro), centrum Warszawy

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Już 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać wymogi nowego unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych ("RODO"). Zapraszamy specjalistów z działów handlowych i marketingu na spotkanie, w którego trakcie omówimy nowe regulacje w obszarach dotyczących ich aktywności zawodowej. Eksperci opowiedzą, w jaki sposób należy przygotować się do zmian, by prowadzić kampanie marketingowe i działania handlowe zgodnie z nowymi procedurami.

 

>

Program spotkania:

 • Kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych w mojej firmie?
 • RODO – o co tak naprawdę chodzi?
 • Czy RODO mnie dotyczy?
 • Jak moja organizacja może / powinna przygotować się do RODO?
 • Co mi grozi za niewdrożenie wymagań RODO?
 • Czy należy / warto powołać w mojej organizacji Inspektora Ochrony Danych (obecny Administrator Bezpieczeństwa Informacji)?
 • Jakie sankcje i ryzyka wynikaj? z RODO dla mojej firmy?
 • Jakie wyzwania stawia przed Działem Marketingu RODO?
 • Jak dostosować bazy danych do nowych wymogów?
 • W jaki sposób zbierać zgody marketingowe by być zgodnym z RODO? Co z obecnymi zgodami?
 • Czym jest prawo do bycia zapomnianym?
 • Jakie s? elementy prawa do przenoszenia danych?
 • Czy i jak trzeba będzie zmienić regulamin i politykę prywatności?
 • Rozporz?dzenie e-Privacy – czym jest, jakie zmiany może wprowadzić
 • Co mówi RODO na temat profilowania i jaki to może wymiar praktyczny

Osoby prowadz?ce :

Adam Wódz (CISSP QSA)
Od ponad 20 lat zwi?zany z branż? informatyczn?, a w szczególności z zagadnieniami compliance oraz bezpieczeństwa aplikacji i danych. M.in. współtworzył polski oddział firmy Symantec, w którym kierował kilkoma działami konsultantów w zakresie zabezpieczeń antypirackich oraz analizy bezpieczeństwa oprogramowania. W latach 2010 -2012 członek zarz?du ISSA Polska. Pełnił również rolę szefa grup bezpiecznych płatności mobilnych oraz bezpieczeństwa klientów usług bankowych na Forum Technologii Bankowych.

Marek Kołodziński (Radca prawny)
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Law Studies of the University of Florida, Levin College of Law (Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW). Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i nowych technologii, prawa własności intelektualnej, prawa handlowego i korporacyjnego oraz prawa umów. Reprezentuje Klientów w licznych postępowaniach s?dowych i administracyjnych oraz w negocjacjach biznesowych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Z Rödl & Partner zwi?zany od 2007 roku. Włada biegle językiem angielskim. Autor licznych publikacji.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!