Roczny kurs dla tłumaczy języka francuskiego specjalistycznego


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
2500 PLN osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 2750 PLN - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy tłumaczy oraz osoby, dla których język francuski specjalistyczny jest narzędziem w codziennej pracy.

Celem szkolenia jest :

-   nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu prawniczego i s?dowego

-   poznanie pułapek oraz trudności właściwych dla tego rodzaju przekładu

-   rozwinięcie zdolności właściwego zastosowania   terminów prawniczych

- zapoznanie się z szerszym kontekstem polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej

W programie :

  • analiza szerokiego kontekstu polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej, biznesowej, finansowej, itp.
  • terminologia i jej właściwe stosowanie
  • najczęściej spotykane pułapki i trudności występuj?ce w przekładzie

Proponowane tematy :

  1. Akty urzędowe i ich specyfika.
  2. Umowy m.in. umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa zastawu.
  3. Pełnomocnictwa
  4. Dokumenty s?dowe: pisma i orzeczenia s?dowe, pisma procesowe. Terminologia (z uwzględnieniem francuskiego i polskiego porz?dku prawnego), m.in. pisma procesowe: pozwy, wnioski, pełnomocnictwa procesowe, pisma w toku postępowania; orzeczenia s?dowe
  5. Dokumenty z zakresu prawa spółek ( z uwzględnieniem wiedzy na temat form prawnych przedsiębiorstw istniej?cych w Polsce i we Francji): m.in. umowa spółki, wyci?g z KRS, protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, umowa o zarz?dzanie i inne.

Przy zapisie wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie C1.  

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe, dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Program dostosowywany jest w dużym stopniu do potrzeb uczestników kursu.

ZAPISY PRZYJMUJEMY DO 5 października

Istnieje możliwość płatności w 2 ratach.

Osobom, które anuluj? swój udział w szkoleniu do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia.  Osobom, które anuluj? swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed szkoleniem, koszty nie s? zwracane.

Prowadz?cy:

Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!