Rendez-vous Biznesu z Carrefour Polska


Centrum Smak Kariery Carrefour, al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa

Język : polski / francuski

Cena :
brak wolnych miejsc - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Podczas spotkania skupimy się na globalnych wyzwaniach w kontekście produkcji żywności, a w szczególności bezpieczeństwa produktów, ich pochodzenia i poszanowania środowiska naturalnego.

Christophe Rabatel, Prezes i Dyrektor Generalny Carrefour Polska, przedstawi założenia strategii Transformacji Żywieniowej Carrefour i rozwój oferty produktów ekologicznych w sklepach sieci.

Gość Specjalny, profesor Ewa Rembiałkowska z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, ekspert w dziedzinie żywności ekologicznej, omówi zagadnienia zwi?zane z żywności? ekologiczn? i jej wpływem na zdrowie człowieka.

Agenda spotkania:

18.00-18.15 Oficjalne otwarcie

18.15-18.30 Powitanie - Christophe Rabatel, Prezes i Dyrektor Generalny Carrefour Polska

18.30-19.00 Prezentacja prof. Ewy Rembiałkowskiej, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

19.15-21.00 Koktajl i networking

*     *    *

Comiesięczne spotkania z cyklu “Rendez-vous biznesu” odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju.

Koktajlowe spotkanie przy lampce wina jest również doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

Udział w Rendez-vous biznesu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych i ich partnerów (maks. 2 osoby z firmy) i wymaga uprzedniego zgłoszenia.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!