Rendez-vous biznesu w siedzibie Arval

siedziba firmy Arval, Grupa BNP Paribas, ul. Wołoska 24, Warszawa
See on map

Język :
polski / angielski

Cena : bezpłatne dla firm stowarzyszonych CCIFP

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Jak kształtuj? się prognozy dla gospodarki w kontekście rozwoju mobilności? W jaki sposób będ? one dotyczyć pozostałych sektorów biznesu i jakie s? potencjalne korzyści dla przedsiębiorstw? Dlaczego tak ważne jest, by już dziś zweryfikować potrzeby i możliwości wprowadzenia nowych usług uwzględniaj?c zmieniaj?c? się rzeczywistość?

W obliczu intensywnych inwestycji w alternatywne źródła energii i biopaliwa, nowych systemów analizy i transmisji danych, szybkiej urbanizacji i nowelizacji regulacji prawnych dotycz?cych ochrony środowiska, mobilność i rozwój możliwości transportowych zyskuj? coraz większe znaczenie. Podczas spotkania zastanowimy się nad obecnymi wyzwaniami stoj?cymi przed przedsiębiorstwami, ale także nad tym jak wykorzystać szanse zmieniaj?cego się rynku transportu.

Na naszych oczach zachodzi największa od kilku dekad transformacja w branży motoryzacyjnej. Zagęszczanie się ludności miast id?c w parze z szybkim rozwojem technologii rodzi coraz większ? potrzebę przyjęcia nowoczesnych rozwi?zań ułatwiaj?cych i usprawniaj?cych działalność przedsiębiorstw i ich pracowników. Zmiany te rodz? szereg wyzwań dla organizacji z wszystkich gałęzi gospodarki, kluczowe zatem okazuje się odpowiednie dostosowanie strategii biznesowych do tak szybkiego tempa ewolucji technologicznej w mobilności. W ubiegłym roku aż 32 miliardy dolarów zostały zainwestowane w start-up’y zwi?zane z car-sharingiem – jak wpływa to na cały rynek usług i jakie stwarza to możliwości dla pozostałych przedsiębiorstw?

Wdrażane przez miasta modele ‘smart city’ to doskonały przykład kompleksowych innowacji proponowanych aglomeracjom, w których technologia ł?czy się z dbałości? o środowisko. To właśnie rosn?ca świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju kreuje fundament większości prowadzonych obecnie projektów i działań biznesowych. Niezależnie od sektora gospodarki, ewolucja mobilności okazuje się być równie istotnym komponentem nie tylko w kontekście działań przyjaznych dla środowiska, ale i w znaczeniu rozwoju innowacyjności firm.

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim oraz angielskim (tłumaczenie symultaniczne).


PROGRAM:

17:45–18:00                        

Rejestracja uczestników

18:00–18:15

Oficjalne otwarcie i prezentacja nadchodz?cych wydarzeń CCIFP – Monika Constant

18:15–19:00

Prezentacja partnera spotkania - Grzegorz Szymański (Dyrektor Generalny Arval Polska)  

Prezentacja "Mobilność: od ropy, gumy i trybów do napędów elektrycznych, danych i technologii" - Jona Demey (Konsultant z zakresu transformacji mobilności)

19:00–21:00

Koktajl

 

Partner wydarzenia:

*     *    *

Comiesięczne spotkania z cyklu “Rendez-vous biznesu” odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju.

Koktajlowe spotkanie przy lampce wina jest również doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

Udział w Rendez-vous biznesu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych i ich partnerów (maks. 2 osoby z firmy) i wymaga uprzedniego zgłoszenia.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!