Rendez-vous biznesu

Cena :
Bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych i ich Partnerów

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

CCIFP inspiruje...

Comiesięczne spotkanie z cyklu "Rendez-vous biznesu", przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych. Jest doskonał? okazj? do spotkania się w nieformalnej atmosferze, wymiany opinii, poznania nowych osób.

W programie:
Powitanie gości
Prezentacja działań CCIFP na najbliższe miesi?ce
Prezentacja nowych firm członkowskich: CISZEWSKI Public Relations, PROVOST Polska

Panel dyskusyjny - Postawa HR w 2009 r.  

Konsekwencje kryzysu finansowego maj? bezpośredni wpływ na sytuację na rynky pracy. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy zadaj? sobie pytania co do najbliższej przyszłości. Wiele firm ma przed sob? trudne i złożone procesy rekstrukturyzacji, outplacementu, grupowych zwolnień.

Jednocześnie zmiany na rynku pracy stwarzaj?  nowe wyzwania dla firm jako  organizacji, daj?c im możliwość przejścia na wyższy poziom zarz?dzania i organizacji

1. Prezentacja raportu DELOITTE'A "Czy masz talent ? Ankieta na temat przyszłosci strategii  Zarz?dzania  Talentem"    

2. Dyskusja panelowa moderowana przez Michała Kurtykę, z BPI Polska. Wspólnie z firmami zaproszonymi do panelu: Sodexo, Evolutis oraz Carrefour, zadamy sobie następuj?ce pytania:  

>> Bezpośrednie nawi?zanie do raportu i pytanie o ewolucję pojęcia "talent"  w aktualnym języku HR

>> Co oznacza talent obecnie – czy to pojęcie zmienia się w czasach kryzysu?

>> Czy mamy do czynienia z kryzysem w zarz?dzaniu talentami?

>> Czy wojna o talenty trwa nadal?  Czy też wobec aktualnej sytuacji  problem przestał istnieć?

>> Czy czas kryzysu ułatwia nam zadanie w pozyskiwaniu szczególnie cennych pracowników i menedżerów?, czy ułatwia również lojalność i osłabia niebezpieczeństwo odejść?

>> Jak zmienia się znaczenie programów rozwojowych i szkoleniowych, kiedy dla pracowników pierwsz? wartości? staje się bezpieczeństwa zatrudnienia?  

Koktajl

Prosimy o potwierdzenie obecności: ccifp(@)ccifp.plccifp(@)ccifp.pl   022 696 75 80

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!