Rendez-vous Biznesu

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>Szanowni Państwo,

informujemy, że w zwi?zku z odbywaj?ca się 7 maja doroczn?   Gal? CCIFP, majowe Rendez-vous Biznesu nie odbędzie się.
Zaparszamy na kolejne spotkanie 1 czerwca 2010.


 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!