Rekrutacja oczami menedżera


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie jest przeznaczone dla menedżerów biorących aktywny udział w rekrutacji lub zlecających prowadzenie rekrutacji w swojej organizacji. Celem spotkania jest pokazanie różnych form rekrutacji od strony menedżera, czyli ich skuteczności w różnych okolicznościach.

 

>

Program spotkania :

1.             Formy rekrutacji w procesie rekrutacji – zalety i wady
2.             Testy kompetencyjne – na co zwrócić uwagę przy wyborze testu

 • Temperament a osobowość, role grupowe
 • Co tak naprawdę badaj? nowoczesne, rynkowe testy – jak? informację i wartość oferuj? menedżerowi/rekruterowi/ organizacji
 • Rzetelność - zgodność wewnętrzna wszystkich sześciu skal.
 • Trafność - oszacowana m. in. na podstawie zwi?zku wyników kwestionariusza z wybranymi wskaźnikami psychofizjologicznymi oraz wynikami innych kwestionariuszy lub testów - badaj?cych temperament, osobowość i zdolności poznawcze
 • Cudze chwalicie swego nie znacie – czyli przykład testu FCZ- KT –Teoretyczn? podstawę kwestionariusza stanowi Regulacyjna Teoria Temperamentu przedstawiona w pracach J. Strelaua
 • Normy: normy staninowe, opracowane na podstawie badania próby obejmuj?cej przeszło 4000 osób, podane s? dla sześciu grup wieku (15 - 19 lat, 20 - 29 lat, 30 - 39 lat, 40 - 49 lat, 50 - 59 lat i 60 - 80 lat), oddzielnie dla mężczyzn i kobiet.
 • 6 skal, dotycz?cych: Żwawości, Perseweratywności, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości i Aktywności

3.             Elastyczność jako zaleta wywiadu rekrutacyjnego
4.             Lingwistyczne spojrzenie na wywiad rekrutacyjny

Słucham nie co kandydat mówi, ale jak mówi, jakich słów używa i na tej podstawie wyci?gam wnioski:

 • Motywacja – unikanie(od)/ d?żenie(do)
 • Strategia motywacji działania – opcje/procedury
 • Źródło odniesienia – autorytet wewnętrzny/zewnętrzny
 • Przetwarzanie informacji - ogół/szczegół
 • Filtrowanie informacji - podobieństwa/różnice
 • Podejmowanie decyzji (postawa) – typ pro aktywny/reaktywny
 • Kierunek uwagi – ja/inni
 • Percepcja czasu – w czasie/przez czas

5.             Warsztat dla chętnych
6.             Dyskusja i zakończenie

Korzyści? dla uczestników jest zapoznanie się z możliwości? nabycia umiejętności rozpoznawania sposobu funkcjonowania przyszłego pracownika na podstawie tego, w jaki sposób opisuje on rzeczywistość.   

Prelegent :

Tomasz Zawadzki - Trener, coach, konsultant. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku "Coaching w organizacji". Odbył liczne szkolenia i kursy z zakresu zarz?dzania, technik sprzedaży i negocjacji Doświadczenie zdobywał jako menedżer zarz?dzaj?cy sieciami sprzedaży: Dyrektor Regionalny, Dyrektor Oddziału, Kierownik Sprzedaży. Zarz?dzał strukturami od 50 do 100 osób w sektorach: bankowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym. W 2011 roku został wybrany do pi?tki spośród stu kandydatów w kategorii najlepszy dyrektor.

W roli menedżera przepracował ponad 1000 godzin rekrutacji oraz ponad 1000 godzin jako trener. Buduje własne moduły szkoleniowe. Aktywny trener kompetencji miękkich ze specjalizacj? w technikach sprzedaży.

Partner merytoryczny :

meetingpoint - personnel search & selection” jest polsk? firma doradztwa personalnego specjalizuj?ca się w rekrutacji i selekcji pracowników do pracy w Polsce i za granic? oraz usługach z obszaru HR i doradztwa personalnego. „meetingpoint” posiada również bogate doświadczenie w organizowaniu międzynarodowych targów pracy i targów pracy w Internecie, wsparcia programów aktywizacji zawodowej, dzielenia się wiedz? podczas szkoleń, seminariów, w formie publikacji. Firma funkcjonuje z powodzeniem na rynku polskim i europejskim od 2003 roku, do dyspozycji klientów oddaj?c grupę doświadczonych konsultantów polsko/angielsko/francusko i hiszpańsko - języcznych. „meetingpoint” jest aktywnym członkiem organizacji branżowych m.in.: Francuskiej Izby Handlowej, Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej oraz Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.

W swoich działach meetingpoint kieruje się zawsze profesjonalizmem i etyk? zarówno wobec klienta jak i wobec kandydatów wyrażon? mottem: „meetingpoint - punkt spotkania pracodawcy i pracownika”.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin