Rekrutacja inżynierów

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatne

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Na wszystkich spotkaniach z tego cyklu, dotycz?cych poszczególnych stanowisk w firmie lub grup zawodowych będziemy omawiać różne kwestie zwi?zane z zatrudnianiem osób na wyżej wymienione stanowiska, m.in. :

 • specyfika rekrutacji,
 • na co warto zwracać uwagę,
 • z jakiego pokolenia najczęściej zatrudniamy,
 • z jakimi dyplomami i jakich uczelni,
 • z jakimi językami obcymi,
 • na jak? formę współpracy,
 • jakie s? średnie płace,
 • jak wdrażamy pracownika w strukturę i strategię firmy,
 • stereotypy zwi?zane z danym stanowiskiem, jak je przełamywać,
 • jakie systemy motywacyjne proponujemy,
 • jakie ścieżki kariery przewidujemy, itp.

Partnerzy merytoryczni spotkania:

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!