Reklamacje i gwarancje w relacjach B2C


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych e CCIFP, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Wzrost świadomości prawnej wśród konsumentów powoduje, że coraz częściej dochodz? oni swoich praw w ramach procedur reklamacyjnych. W odpowiedzi producenci i sprzedawcy staraj? się jak najlepiej dostosowywać do potrzeb konsumentów, aby wywołać u nich zadowolenie. Mimo to zawsze należy się liczyć z możliwości? złożenia przez klienta reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji. Brak sprawnie przeprowadzonej procedury reklamacyjnej może spowodować utratę zaufania lub rezygnację klienta z dalszych zakupów towarów lub usług. Znajomość praw rz?dz?cych procedurami gwarantuje profesjonalne podejście i unikanie nadmiernych zagrożeń ze strony konsumentów. Możliwość poszerzenia swojej wiedzy z tej tematyki proponujemy podczas szkolenia pod tytułem „Reklamacje i gwarancje w relacjach B2C”. Spotkanie poprowadzi ekspert z kancelarii Affre i Wspólnicy, radca prawny Przemysław Rybicki.

Program :

1. Różnice między rękojmi? i gwarancj?;
2. Specyfika reklamacji B2C;
3. Najczęstsze błędy przedsiębiorców w procesie reklamacji;
4. Kiedy odpowiada sprzedawca a kiedy producent?;
5. Podstawowe zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

Grupa, której w szczególności dedykujemy to spotkanie :

Managerowie Działów Prawnych, Prawnicy wewnętrzni, Managerowie Działów Marketingu i Promocji, Specjaliści ds. marketingu i e-marketingu. Pracownicy działów obsługi klienta.

Osoba prowadz?ca :

Przemysław Rybicki, radca prawny

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim. Doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu spraw z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym spraw dotycz?cych kontroli koncentracji przedsiębiorców, porozumień ograniczaj?cych konkurencję oraz nadużyć pozycji dominuj?cej.

Reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji (np. Prezesem UOKiK), jak i s?dami. Doradzał klientom z branż FMCG, chemicznej, energii, usług finansowych, księgarskiej i multimediów, telekomunikacyjnej, handlu detalicznego i hurtowego oraz sprzedaży internetowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Studiował także na wydziale prawa Cardiff University w Walii.

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!