Refundacja kosztów pracy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy przedstawią instrumenty wspierające proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników umożliwiające m.in. tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach.

 

>

Część I: Jak tworzyć etaty obniżaj?c koszty ?

Na tym bezpłatnym spotkaniu przedsiębiorcy dowiedz? się w jaki sposób można uzyskać:

  • refundację części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • zwrot części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne,
  • refundację kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawności? ze środków PFRON.

Zaprezentowane zostan? korzyści wynikaj?ce z organizacji staży umożliwiaj?cych pracodawcy przygotowanie kandydata do wykonywania zadań w firmie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Uczestnicy spotkania dowiedz? się również w jaki sposób mog? pozyskać kandydatów przeszkolonych zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretne kwalifikacje zawodowe.

Prezentowane zagadnienia stanowi? kompendium wiedzy na temat możliwości współpracy przedstawicieli biznesu z publicznymi służbami zatrudnienia.

Część II : Wsparcie niewidomych na rynku pracy

"Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III” jest trzeci? edycj? współfinansowanego ze środków UE systemowego projektu, którego celem jest przygotowanie osób niewidomych do skutecznego wejścia na rynek pracy.

Nie jest to możliwe bez pracodawców, którzy dostrzegaj? korzyści zwi?zane z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. W świecie biznesu, w którym najważniejszy jest klient, marka i niezawodny pracownik, coraz większ? rolę odgrywaj? skuteczne rozwi?zania przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów własnych firmy i w oparciu o najlepsze praktyki CSR.

Wirtualne Contact Center wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, ponieważ zapewnia bież?c? obsługę klienta firmy przez profesjonalnych konsultantów w bardzo wielu obszarach - od infolinii po obsługę kanałów sprzedaży.

Podczas spotkania omówione zostan? korzyści i perspektywy dla pracodawców w kontekście Wirtualnego Contact Center oraz prezentacja i obsługa stanowiska pracy przez osoby niewidome.

Więcej o samym projekcie:

Link do projektu: http://wccpraca.pl/index.html       

Media o projekcie: http://wccpraca.pl/media_o_nas.html

Do kogo skierowane jest spotkanie :

Spotkanie przeznaczone jest dla kadry zarz?dzaj?cej oraz przedstawicieli działów HR firm członkowskich Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Spotkanie trwać będzie ok. 2 h i odbędzie się w języku polskim .

Prelegenci :

Piotr Kłosowski - Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy,

Bartłomiej Nowak - Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Partner :


 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin