Realizacja projektów Partnerstwa Publiczno Prywantego w Europie

Cena :
150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone
400 PLN + 22 % VAT firmy nie-stowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: CMS Cameron McKenna, Andrew Kozlowski, Partner Zarz?dzaj?cy biura warszawskiego

1. Co to jest PPP?
1.1 Definicja PPP
1.2 Różne modele PPP
1.3 Elementy sprzyjaj?ce PPP
1.4 PPP – typowe przepływy pieniężne
1.5 Koncepcja – model PPP
1.6 Przygotowywanie PPP
1.7 Typowe ograniczenia PPP
1.8 Tematyka PPP
1.9 Charakterystyka projektów PFI/PPP
1.10 Schemat finansowania PPP
1.11 Schemat organizacji przedsięwzięcia w formule PPP

2. PPP jako wsparcie sektora publicznego w konkretnych dziedzinach (przykłady)
2.1 Nieruchomości
2.2 Obrona i bezpieczeństwo
2.3 Oświata i sport
2.4 Transport
2.5 Zdrowie i bezpieczeństwo
2.6 Infrastruktura

3. Proces PPP
3.1 Wprowadzanie projektów na rynek
3.2 Odpowiedź sektora prywatnego
3.3 Przygotowanie umów w łańcuchu dostaw
3.4 Przeniesienie ryzyka
3.5 Struktura przedsięwzięcia
3.6 Umowa bezpośrednia z kredytodawcami
3.7 Najważniejsze aspekty umów bezpośrednich
3.8 Umowa ubezpieczenia
3.9 Rezerwy

4. Wnioski z doświadczeń międzynarodowych
4.1 Co powoduje, że PPP się udaj??
4.2 Dobór właściwego doradcy
4.3 Podsumowanie

CMS Cameron McKenna jest członkiem CMS, międzynarodowej grupy kancelarii prawniczych posiadaj?cej ponad 40 biur w ponad 20 krajach, zatrudniaj?cej blisko 2000 prawników. Kancelaria CMS Cameron McKenna jest obecna w Polsce od 1989 r. W chwili obecnej zatrudnia blisko 70 prawników, w tym 17 partnerów. W roku 2004 „Rzeczpospolita” uznała CMS Cameron McKenna za lidera na polskim rynku usług prawniczych w trzech dziedzinach: nieruchomości, organizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i energetyce. Poza wymienionymi dziedzinami kancelaria posiada silnie rozwinięt? praktykę w zakresie prawa spółek, rynków kapitałowych, prawa podatkowego, prawa farmaceutycznego, prawa bankowego i ubezpieczeniowego, prawa ochrony środowiska oraz ochrony konkurencji. Biuro warszawskie CMS Cameron McKenna posiada wyspecjalizowany departament obsługi klientów francuskojęzycznych, na którego czele stoi partner.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 17.11.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!