Przestępczość menedżerska

Cena : 150 PLN netto + VAT

Passé

L'événement est terminé.

>

Szczególn? rolę w przestępczości gospodarczej pełni? przestępstwa menedżerskie. Dotycz? one ściśle określonej kategorii osób, które w ramach swoich uprawnień zarz?dzaj? powierzonym maj?tkiem.

Przestępstwa menedżerskie, mimo że nie wi?ż? się z bezpośrednim naruszeniem np. nietykalności cielesnej, nie sprawiaj? bólu fizycznego ofiarom, to zakłócaj? równowagę w procesach gospodarczych jak i też - w układzie strategicznym - burz? porz?dek w wielu strukturach życia społecznego.

Poruszane tematy na seminarium:

1.  Pojęcie i zakres przestępstwa menedżerskiego
2.  Oszukańcze transakcje
3.  Nieudolność (niezachowanie ostrożności)
4.  Korupcja
5.  Czynniki zwalniaj?ce menedżerów z odpowiedzialności karnej.
6.  Podsumowanie.

Prelegent: Zenon Pauk, podinspektor z Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!