Webinar  •  Webinar Rozwój kompetencji

Przekonania – to co wspiera i to co ogranicza nasze działania

Język :
polski

Cena : Webinar jest bezpłatny dla reprezentantów firm stowarzyszonych w CCIFP.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na wyjątkowe webinarium na temat budowania odwagi i pewności siebie.

Samospełniające się proroctwo jest zjawiskiem mimowolnym, nieuświadomionym. Jednak to, jak myślimy o ludziach i wydarzeniach, wpływa na nasze postrzeganie świata i ważne życiowe decyzje. Jak zatem zmienić sposób myślenia? Jak odróżnić fakty od przekonań?

Zastanowimy się podczas webinaru, czym jest subiektywna mapa świata i postaramy się pokazać, jak sprytnie racjonalizujemy brak zmian w naszym życiu oraz czy jest to dla nas dobre.

Chcemy pokazać, jak postrzeganie świata i procesy myślowe decydują o sukcesach i porażkach.

Postaramy się, abyście ze spotkania wynieśli wiedzę:

  • jak prowadzić rozmowę, by osiągnąć cel;
  • jak skupiać na tym jak być powinno, a nie na tym, jak było;
  • czym jest tzw. Kultura „no blame” i poznali skuteczne techniki zarządzania w ramach tej opcji
  • jak określić własny krąg wpływu
  • jak określić swoje mocne strony i poznać własny potencjał w zakresie kształtowania świadomej kultury
  • jak wzmocnić następujące kompetencje: udzielanie konstruktywnej krytyki, twórcze rozwiązywanie problemów,
  • jak określić ścieżki i kryteria sukcesu, a także korygować błędy.

 

Zapraszamy! 

 

Partner Merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!