Przekład dokumentów sądowych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
550 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 750 PLN pozostałe osoby.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Szkolenie dla tłumaczy jęz. francuskiego

 

>

Drugi moduł z cyklu intensywnych, jednodniowych szkoleń z francuskiego języka specjalistycznego dla tłumaczy

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Zapraszamy tłumaczy języka francuskiego, tłumaczy przysięgłych, przyszłych tłumaczy przysięgłych, prawników, wszystkie osoby zainteresowane przekładem prawniczym i s?dowym.

W programie:

  • terminologia dotycz?ca tłumaczenia dokumentów s?dowych z uwzględnieniem francuskiego, polskiego i europejskiego porz?dku prawnego
  • tłumaczenie dokumentów na język polski i francuski, m.in. pism i orzeczeń s?dowych, pism procesowych: pozwy, wnioski, pełnomocnictwa procesowe oraz pism w toku postępowania
  • przekład prawniczy i s?dowy
  • właściwe stosowanie terminów prawniczych
  • najczęściej spotykane pułapki i trudności występuj?ce w przekładzie
  • analiza szerokiego kontekstu polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej warunkuj?cej powstanie w/w dokumentów

Cykl szkoleń obejmuje trzy moduły tematyczne, w których uczestniczyć można niezależnie:

  • Akt notarialny
  • Przekład dokumentów s?dowych
  • Przekład dokumentów z zakresu prawa spółek

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe, dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.
Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia szkolenia.

Lektor >>>>
Warunki uczestnictwa i płatności >>>>
Inne kursy i szkolenia językowe >>>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!