Prywatność w miejscu pracy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub dyskusyjny

 

>

Zagadnienia, które poruszymy w trakcie spotkania :

  • czym jest prawo do prywatności
  • przepisy chroni?ce prywatność
  • przesłanki legalizuj?ce ingerencję przez pracodawcę w sferę prywatności pracownika
  • skutki naruszenia prywatności pracowników
  • orzecznictwo S?du Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie prawa do prywatności

Osoby prowadz?ce spotkanie :

Ewa Łachowska-Brol, Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds

Ewa Łachowska-Brol jest radc? prawnym. Kieruje zespołem prawa pracy w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie pracy oraz w zagadnieniach zwi?zanych z transportem i logistyk?. Doradza we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym dotycz?cych wyboru optymalnej formy zatrudnienia, nawi?zania i rozwi?zania stosunku pracy, kształtowania warunków zatrudnienia, restrukturyzacji zatrudnienia, kierowania pracowników do pracy za granicę, opracowywania regulaminów wewnętrznych, wyboru przedstawicieli pracowników, obowi?zku informacji i konsultacji wobec zwi?zków zawodowych i rad pracowników, sporów z zakresu prawa pracy oraz kontraktów menadżerskich. Posiada również doświadczenie w dziedzinie transportu drogowego i usług pocztowych.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim i posiada certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy. Jest Członkiem Zarz?du Stowarzyszenia Prawa Pracy.

Informatory „The European Legal 500” oraz „Chambers Europe” z 2015 roku rekomenduj? j? jako doradcę w sprawach z zakresu prawa pracy.

Gerard Karp, Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds

Adwokat  Gerard Karp kieruje zespołami prawa ochrony prywatności i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz komunikacji elektronicznej. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, nowych technologii, Internetu i komunikacji elektronicznej. Jego doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje m.in. doradztwo na rzecz największego w Polsce portalu pośrednictwa pracy oraz producenta smartfonów i telewizorów w obszarze SmartTV, a także opracowanie i wsparcie prawne przy wdrożeniu kilku największych programów lojalnościowych dla firm z sektora handlu detalicznego. Gerard uczestniczył również w szeregu globalnych projektów transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (opartych o standardowe klauzule umowne lub wi?ż?ce reguły korporacyjne) oraz w przygotowaniu i negocjacjach wielostronnych porozumień pomiędzy kilkudziesięcioma zakładami ubezpieczeń w zakresie wzajemnego przekazywania i wymiany informacji w sektorze ubezpieczeniowym. Regularnie reprezentuje klientów w postępowaniach s?dowych oraz przed GIODO i Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Często występuje na konferencjach poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. Jest także autorem wielu publikacji i opracowań w tym zakresie. Informator Chambers Europe 2015 rekomenduje go w obszarze ochrony danych osobowych. Jest laureatem konkursu profesjonaliści Forbesa 2012.

Partner merytoryczny :

Udział w spotkaniu jest zamknięty dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!