Programy benefitowe – kwestia wyboru, sposobu wdrożenia i zarządzania

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Jak zorganizować program benefitowy, aby spełniał potrzeby pracowników i jednocześnie odpowiadał na obowi?zki pracodawcy, przynosz?c korzyści przedsiębiorstwu? Na szkoleniu przedstawimy konkretne rozwi?zania oraz proces ich wyboru, wdrożenia oraz administracji.

Podejmiemy temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, których zorganizowanie w przedsiębiorstwie będzie obowi?zkiem w 2019 roku zgodnie z ustaw? podpisan? 19 listopada przez Prezydenta RP. Opowiemy o procesie wdrożenia PPK oraz obowi?zkach pracodawcy z nimi zwi?zanych, a także porównamy PPK z Pracowniczymi Planami Emerytalnymi, które pod pewnymi warunkami mog? stanowić alternatywny program.

Poza tym przedstawimy także prywatne programy opieki zdrowotnej dla pracowników, kwestię zintegrowanego podejścia do zagadnień opieki profilaktycznej oraz ubezpieczeniowe programy benefitowe. Wskażemy wady i zalety poszczególnych rozwi?zań, rynkowe trendy, a także wpływ prowadzenia programów benefitowych na budowanie konkurencyjności pracodawcy oraz lojalności pracowników.

Program:

  1. Emerytalne programy benefitowe
  2. Wdrożenie PPK – rola i obowi?zki podmiotu zatrudniaj?cego
  3. Prywatne programy opieki zdrowotnej dla pracowników
  4. Zintegrowane podejście do zagadnień opieki profilaktycznej
  5. Ubezpieczeniowe programy benefitowe

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli zespołów HR oraz wszystkich bezpośrednio zaangażowanych we wdrożenie reformy emerytalnej PPK w podmiotach zatrudniaj?cych.

Osoby prowadz?ce :

Dawid Szymański - Business Development Manager  

Dorota Raczyńska - Business Development Director

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!