Profilowanie w praktyce HR


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
350 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 550 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Jednym z głównych celów w procesach rekrutacji i rozwoju jest zidentyfikowanie talentów, słabych stron i źródeł motywacji przyszłych i obecnych pracowników.    
Co warto uwzględnić, kiedy definiujemy oczekiwania wobec profilu pracownika idealnie dopasowanego do naszej organizacji / programu rozwojowego?    
Jakie najczęściej czyhaj? na nas pułapki?
Jakie narzędzia możemy wykorzystać do profilowania?
Na co warto zwrócić uwagę, gdy dokonujemy wyboru testu / kwestionariusza osobowości / kwestionariusza kompetencji?
  ...w oparciu o case study na te i na inne pytania odpowiemy podczas naszej prelekcji.     

Program :

  • czym jest profilownie w praktyce HR?
  • kwestionariusze psychometryczne wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych – jakie narzędzia stosować, a jakich unikać?
  • kiedy stosować psychometrię w procesach rekrutacyjnych?
  • jak prawidłowo przeprowadzić badanie psychometryczne   – na co zwrócić uwagę?

Każdy z uczestników będzie miał możliwość wypełnienia kwestionariusza Ostendi Talent Hunter i otrzymania własnego indywidualnego raportu – tym bardziej warto, bo raport jest w zupełnie nowej odsłonie.

Grupa docelowa:

Członkowie zarz?dów, prezesi firm, dyrektorzy raportuj?cy, szefowie HR, dyrektorzy personalni, ale także Ci wszyscy, którzy s? odpowiedzialni za rekrutację i rozwój pracowników.

Osoba prowadz?ca :

Bożena Roczniak - R&D Director w Ostendi Polska
Bożena od kilkunastu lat wspiera Zarz?dy różnych spółek w budowaniu strategii Zarz?dzania Zasobami Ludzkimi. Podczas swojej kariery zawodowej przeprowadziła kilkadziesi?t przegl?dów HR-owych oraz odpowiedzialna była za wdrażanie proponowanych rekomendacji. Posiada duż? wiedzę w praktycznym zastosowaniu przepisów Kodeksu Pracy, co przekłada się na dbałość wykorzystywania narzędzi psychometrycznych z obowi?zuj?cym prawem w procesach rekrutacji. Bożena stale rozwijała swoje kompetencje, co każdorazowo jest potwierdzone otrzymaniem międzynarodowych certyfikatów: coachingowego ICC, Praktyka MBTI(R) (Mayers-Briggs Type Indiator), korzystania z testów SLG Thomas (Personal Profile Analyzes, Training System Test, EQTest), Insight Discovery™, EQ-I 2.0 i EQ 360 2.0, Praktyk Ostendi Talent Hunter. W zwi?zku z posiadanym doświadczeniem Bożena w Ostendi Polska odpowiedzialna jest za merytoryczny i metodologiczny rozwój produktów.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!