Prawne aspekty działalności sprzedażowej i marketingowej w bankach i innych instytucjach finansowych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program spotkania :

  1. Informacja handlowa a reklama
  2. Przetwarzanie danych osobowych w działalności marketingowej
  3. Reklama produktów i usług bankowych jako nieuczciwa praktyka rynkowa

3.1.Pojęcie nieuczciwej reklamy

3.2.Wytyczne dotycz?ce reklamy produktów i usług bankowych

3.3.  Przykłady nieuczciwej i wprowadzaj?cej w bł?d reklamy na rynku usług bankowych

  1. Obowi?zki informacyjne banków w działalności marketingowej

Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów Prawnych, Dyrektorów Marketingu, Dyrektorów Sprzedaży i Dyrektorów Finansowych w bankach i innych instytucjach finansowych.

Prowadz?cy:

dr Michał Będkowski-Kozioł (partner)

Kieruje Departamentem Prawa Ochrony Konkurencji i Antymonopolowego. Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej, oraz regulacji sektorów infrastrukturalnych i finansowych.

Od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji UKSW (od 2006 r. jako adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego). Od roku 2007 wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Wydział Zarz?dzania w Ciechanowie); W poprzednich latach prowadził także wykłady z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i gospodarczego na Wydziale Prawa Technische Universität Dresden.

Natalia Bartsch (adwokat)

Adwokat, Starszy prawnik. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej zwłaszcza prawa autorskiego, prawa mediów, nieuczciwej konkurencji oraz ochrony danych osobowych. W sferze jej zainteresowań pozostaj? kwestie zwi?zane z rozwojem nowych technologii,   a w szczególności zagadnień prawnych zwi?zanych z Internetem.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej agencji reklamowych, firm fonograficznych, pracowni architektonicznych i designerskich oraz w prowadzeniu procesów o ochronę dóbr osobistych. Pracowała również w biurze prawnym jednego z największych w Polsce wydawnictw prasy jako specjalista ds. ochrony praw autorskich.  

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!