Praktyczne problemy związane z rozliczaniem kosztów uzyskania przychodów


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polonais

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Omówienie wątpliwych kwestii praktycznych, co do których istnieją rozbieżności w podejściu organów podatkowych i orzecznictwie, np. dokumentowanie usług niematerialnych, najem samochodów, koszty rozliczane w czasie (np. prowizje), koszty pośrednie vs bezpośrednie, kwestie TP adjustment

 

>

Plan spotkania:

  • Koszty pośrednie vs koszty bezpośrednie;
  • Koszty na przełomie roku podatkowego;
  • Koszty rozliczane w czasie (np. prowizje);
  • Reklama vs reprezentacja.
  • Praktyczne aspekty zwi?zane ze stosowaniem art. 15b (korekta kosztów uzyskania przychodów);
  • Koszty pracownicze (bonusy, premie, prezenty, etc.);
  • Koszty z tytułu usług niematerialnych (w tym obowi?zki dokumentacyjne dotycz?ce usług niematerialnych);
  • Koszty najmu samochodów;
  • Korekta wyniku (TP adjustment)

  Osoba prowadz?ca :

https://ccifp.pl/wp-content/uploads/2013/09/Agnieszka-Wnuk.jpgAgnieszka Wnuk - Manager, Dział Doradztwa Podatkowego (TAX)

Agnieszka jest doradc? podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, restrukturyzacji i optymalizacji podatkowej oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Doradzała w krajowych i międzynarodowych restrukturyzacjach i transakcjach.

Karierę doradcy podatkowego rozpoczęła w 2008 r. w firmie doradczej z tzw. „Wielkiej Czwórki”.   W 2012 r. doł?czyła do zespołu podatkowego firmy Accreo Taxand, działaj?cej od marca 2013 roku pod nazw? Crido Taxand.

Jest absolwentk? studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. W ramach programu Erasmus studiowała na Universite des Sciences Sociales w Tuluzie, m.in. międzynarodowe prawo podatkowe.  

Autorka publikacji w prasie fachowej oraz komentarzy w mediach codziennych.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!