PPP w sektorze budynków użyteczności publicznej

Cena :
Konferencja jest bezpłatna, zarezerwowana do podmiotów publicznych i firm stowarzyszonych CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

PPP – Potrzeba, Plan, Projekt

Partnerstwo Publiczno - Prywatne w sektorze budynków użyteczności publicznej

na przykładzie mieszkań komunalnych i ośrodków sportowo-rekreacyjnych

Data: 4 marca 2010 r. – Kraków

Podsumowanie konferencji poniżej

Uczestnicy konferencji:

 ?                 Samorz?dy terytorialne  : marszałkowie województw, przedstawiciele urzędów miast (stolice województw oraz inne główne miasta w Polsce = od dwudziestu do trzydziestu miast), zwi?zki miast (Zwi?zek Miast Polskich, Unia Metropolii, itp.)    

 ?                 Polskie Ministerstwa zaangażowane w PPP - gospodarki, rozwoju regionalnego, infrastruktury, środowiska, finansów, urzędu zamówień publicznych oraz inne.                  

 ?                 Inwestorzy prywatni: przedstawiciele inwestorów prywatnych, developerów i operatorów, ze szczególnym uwzględnieniem zarz?dzaj?cych nieruchomościami, w tym Prezesów, członków Zarz?du, Dyrektorów ds. finansowych oraz inwestycji oraz inwestorzy zagraniczni, którzy nie s? jeszcze obecni w Polsce.

Program Konferencji:

09:30

Rejestracja uczestników

10:00

Powitanie i słowo wstępu: Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa,   Marek Nawara, Marszałek Wojewódźtwa Małopolskiego; Irena Herbst, Prezes Fundacji Centrum PPP; Monika Constant, Dyrektor CCIFP   

10:15

Plany inwestycyjne miasta Krakowa przeznaczone do realizacji we współpracy z partnerami prywatnymi – Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

11:00

Narzędzia promocji inwestycji w regionie – Jacek Adamczyk, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA,.Departament Obsługi Inwestora, Business in Małopolska

11:30

Ogólne aspekty promocji PPP W Polsce – Irena Herbst, PrezesFundacji Centrum PPP

12:00

Przerwa Kawowa - Foyer Sali Obrad RMK

12:15

Realizacja idei PPP w polskich realiach prawnych na przykładzie budynków użyteczności publicznej,  Agnieszka Ferek, Radca Prawny kieruj?ca praktyk? PPP w kancelarii Lovells

12.45

Wpływ podatków na bezpieczeństwo i opłacalność transakcji w modelu PPP – Andrzej Dębiec, Partner w kancelarii Lovells

13:15

Prezentacja doświadczeń w zakresie budowy obiektów użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem mieszkań komunalnych oraz szkół: zagrożenia i ryzyka - Jerzy Widzyk, Pełnomocnik Zarz?du Warbud SA

14:00

Lunch - sale Lea oraz Kupiecka

14:0

Jak skutecznie opracować ofertę obiektu sportowego, aby zachęcić do inwestycji potencjalnych partnerów   – Wojciech Majeran, Dyrektor Zarz?dzaj?cy, Ciszewski Marketing Sportowy  

15:40

Finansowanie projektów PPP: Korzyści i ryzyka z punktu widzenia instytucji finansuj?cych – Tadeusz Kuczborski, Członek Zarz?du WestLB Bank Polska S.A.

16:00

Podsumowanie – panel dyskusyjny (pytania, odpowiedzi)

16:30

Zakończenie konferencji

PROGRAM KONFERENCJI >>>PODSUMOWANIE KONFERENCJI


Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce pragnie podziękować wszystkim   uczestnikom za zainteresowanie w konferencji oraz wszystkim partnerom za współpracę i cenny wkład merytoryczny w konferencji.

Poniżej zostały umieszczone podsumowanie konferencji, wyniki ankiet wypełnionych przez uczestników podczas konferencji oraz prezentacje wszystkich prelegentów do pobrania.  

Podsumowanie konferencji :
podsumowanie_-_ppp_w_sektorze_budynkow_uzytecznosci_publicznej.pdf

Przedstawienie wyników ankiet wypełnionych przez uczestników konferencji:
przedstawienie_wynikow_ankiety.pdf

Prezentacja Urzędu Miasta Krakowa - Tadeusz Trzmiel, Wice-prezydent ds. Inwestycji Miejskich:
urzad_miasta_krakowa_prezentacja_ppp_part_1.pdf
urzad_miasta_krakowa_prezentacja_ppp_part_2.pdf
urzad_miasta_krakowa_prezentacja_ppp_part_3.pdf

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego - Jacek Adamczyk, Specjalista w Departamencie Obsługi Inwestora:
marr_-_malopolski_system_wsparcia_inwestycji_ppp.pdf

Fundacja Centrum PPP - dr Irena Herbst, Prezes Fundacji:
centrum_fundacji__ppp_-_prezentacja.pdf

Lovells - Agnieszka Ferek, Radca Prawny kieruj?ca praktyk? PPP:
lovells_-_agnieszka_ferek.pdf

Lovells - Andrzej Dębiec, Partner:
lovells_-_andrzej_debiec.pdf

Warbud - Jerzy Widzyk, Pełnomocnik Zarz?du:
warbud_-_prezentacja_ppp.pdf

Ciszewski Marketing Sportowy - Marek Guzowski, Manager ds. strategii   i rozwoju:  
cms_prezentacja_na_stonie.pdf  

WestLB - Tadeusz Kuczborski, Członek Zarz?du; Piotr Berdnarski, Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej:  
a_829_westlb_polska_s.a._ppp_19.112009.pdf  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!