PPP czas na współpracę

Cena :
Wstęp na konferencję jest bezpłatny dla podmiotów publicznych. Dla firm wstęp odpłatny.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuskie i polskie doświadczenia na rynkach europejskich

Kontekst:
Realizacja licznych projektów inwestycyjnych jest wyzwaniem dla polskiej gospodarki na najbliższe lata. Członkostwo w Unii Europejskiej oraz organizacja Euro 2012 to nie tylko przywileje, ale także konieczność przeprowadzenia kosztownych inwestycji. W wielu przypadkach do realizacji tego typu inwestycji niezbędne będzie pozyskanie przez samorz?dy finansowania zewnętrznego. Najbardziej oczywistym mechanizmem wydaje się w tym kontekście partnerstwo publiczno-prywatne.
Zgodnie z rz?dowymi projektami, reforma ustawy o PPP powinna zostać przyjęta do końca 2008 roku. Zanim to jednak nast?pi, chcielibyśmy zaprezentować praktyczne aspekty kolejnych etapów realizacji projektów na bazie PPP. Przytoczone przykłady, pochodz?ce z kilku krajów europejskich, pokaż? możliwości dostosowywania modelu PPP do lokalnych regulacji i realiów.

Organizatorzy:

- Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce
- Ambasada Francji w Polsce
- Ministerstwo Gospodarki

    


Cele konferencji:
- Promowanie dobrych praktyk w planowaniu i realizacji projektów PPP z zastosowaniem lokalnych regulacji;
- Zwrócenie uwagi na zalety finansowania lub współfinansowania inwestycji w ramach PPP;
- Ukazanie PPP w kontekście współfinansowania w ramach funduszy europejskich;

PROGRAM>>

Zawartość merytoryczna:
• Pierwszy dzień: przedstawienie problematyki zwi?zanej z PPP, konkretnych przykładów PPP już zrealizowanych lub w trakcie realizacji (omówienie kompletnego projektu z podziałem na etapy: rozpoznanie, przetarg, wybór najlepszej oferty, zawarcie umowy i realizacja)
• Drugi dzień: Panele prezentuj?ce praktyczne aspekty realizacji projektów PPP

Uczestnicy konferencji:
- Samorz?dy terytorialne: marszałkowie województw, przedstawiciele urzędów miast
- Polskie Ministerstwa zaangażowane w PPP - gospodarki, rozwoju regionalnego, infrastruktury, środowiska, finansów, urzędu zamówień publicznych oraz inne.

- Inwestorzy prywatni: zainteresowane firmy, podmioty prywatne
- Media
- Liczba uczestników: 250 osób

Partnerzy konferencji:
- Unia Metropolii Polskich
- Zwi?zek Miast Polskich,
- Fundacja Centrum PPP  
- IGD (L’Institut de la Gestion Déléguée)
- MAPPP (Mission d’appui ?  la réalisation des contrats de partenariat public-privé)
- Firmy francuskie

Wstęp na konferencję jest bezpłatny dla podmiotów publicznych. Dla firm wstęp odpłatny.
Głowny Partner Panelu


Partnerzy

   
   
   
   
   

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin