PPP czas na współpracę

Cena :
Wstęp na konferencję jest bezpłatny dla podmiotów publicznych. Dla firm wstęp odpłatny.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuskie i polskie doświadczenia na rynkach europejskich

Kontekst:
Realizacja licznych projektów inwestycyjnych jest wyzwaniem dla polskiej gospodarki na najbliższe lata. Członkostwo w Unii Europejskiej oraz organizacja Euro 2012 to nie tylko przywileje, ale także konieczność przeprowadzenia kosztownych inwestycji. W wielu przypadkach do realizacji tego typu inwestycji niezbędne będzie pozyskanie przez samorz?dy finansowania zewnętrznego. Najbardziej oczywistym mechanizmem wydaje się w tym kontekście partnerstwo publiczno-prywatne.
Zgodnie z rz?dowymi projektami, reforma ustawy o PPP powinna zostać przyjęta do końca 2008 roku. Zanim to jednak nast?pi, chcielibyśmy zaprezentować praktyczne aspekty kolejnych etapów realizacji projektów na bazie PPP. Przytoczone przykłady, pochodz?ce z kilku krajów europejskich, pokaż? możliwości dostosowywania modelu PPP do lokalnych regulacji i realiów.

Organizatorzy:

- Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce
- Ambasada Francji w Polsce
- Ministerstwo Gospodarki

    


Cele konferencji:
- Promowanie dobrych praktyk w planowaniu i realizacji projektów PPP z zastosowaniem lokalnych regulacji;
- Zwrócenie uwagi na zalety finansowania lub współfinansowania inwestycji w ramach PPP;
- Ukazanie PPP w kontekście współfinansowania w ramach funduszy europejskich;

PROGRAM>>

Zawartość merytoryczna:
• Pierwszy dzień: przedstawienie problematyki zwi?zanej z PPP, konkretnych przykładów PPP już zrealizowanych lub w trakcie realizacji (omówienie kompletnego projektu z podziałem na etapy: rozpoznanie, przetarg, wybór najlepszej oferty, zawarcie umowy i realizacja)
• Drugi dzień: Panele prezentuj?ce praktyczne aspekty realizacji projektów PPP

Uczestnicy konferencji:
- Samorz?dy terytorialne: marszałkowie województw, przedstawiciele urzędów miast
- Polskie Ministerstwa zaangażowane w PPP - gospodarki, rozwoju regionalnego, infrastruktury, środowiska, finansów, urzędu zamówień publicznych oraz inne.

- Inwestorzy prywatni: zainteresowane firmy, podmioty prywatne
- Media
- Liczba uczestników: 250 osób

Partnerzy konferencji:
- Unia Metropolii Polskich
- Zwi?zek Miast Polskich,
- Fundacja Centrum PPP  
- IGD (L’Institut de la Gestion Déléguée)
- MAPPP (Mission d’appui ?  la réalisation des contrats de partenariat public-privé)
- Firmy francuskie

Wstęp na konferencję jest bezpłatny dla podmiotów publicznych. Dla firm wstęp odpłatny.
Głowny Partner Panelu


Partnerzy

   
   
   
   
   

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!