Pozytywny proces restrukturyzacji w przedsiębiorstwie

Cena :
100 PLN (+VAT) dla firm stowarzyszonych, 150 PLN (+VAT) dla firm niestowarzyszonych w CCIFP.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję poł?czon? ze śniadaniem zorganizowan? przez Bernard Brunhes Polska
Pozytywny proces restrukturyzacji w przedsiębiorstwie
która odbędzie się we wtorek 1 lutego 2005 w godz. 8.30 – 11.00, w hotelu Radisson w Warszawie, ul. Grzybowska 24

Celem konferencji jest pokazanie najlepszych praktyk firm w zakresie restrukturyzacji.

Praktyka wskazuje, że kiedy firma zbuduje jasny obraz strategii i celów, często największym problemem, na który napotyka jest: "jak to wprowadzić w życie?".

POZYTYWNY PROCES RESTRUKTURYZACJI
to zastosowanie rozwi?zań, które pozwalaj?:

Przedsiębiorstwu
- zoptymalizować wydatki przewidziane na projekt
- zachować pozytywny wizerunek firmy wobec opinii publicznej Pracownikom
- zapewnić wykonanie planu socjalnego, zminimalizować negatywne skutki społeczne, a także konflikty oraz demotywację załogi
- zaproponować indywidualne rozwi?zania dla każdego pracownika
- zwiększyć motywację zarówno odchodz?cych jak i pozostaj?cych pracowników
- rozwin?ć kompetencje oraz zapewnić ewolucję kariery zawodowej
- zapewnić przejrzystość działań i zaufanie do firmy
- poprawić klimat wewn?trz firmy

Otoczeniu przedsiębiorstwa
- wypełnić zobowi?zania przedsiębiorstwa wynikaj?ce z odpowiedzialności społecznej
- utrzymać dobre stosunki z organizacjami społecznymi i ekonomicznymi
- działać na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego
- generować dobrobyt

Seminarium skierowane jest do dyrektorów generalnych oraz dyrektorów personalnych dużych i średnich firm działaj?cych  w Polsce.  

Prelegenci:
Do poprowadzenia seminarium zaprosiliśmy praktyków restrukturyzacji, m.in. szefów dwóch dużych międzynarodowych firm doradczych, maj?cych na swoim koncie udane procesy restrukturyzacji przeprowadzone w największych koncernach międzynarodowych.

Będ? to:

Bernard Brunhes - doradca ds. społecznych rz?du Republiki Francuskiej oraz Komisji Europejskich, założyciel firmy doradczej Bernard Brunhes Consultants,
Irena Herbst wiceminister pracy i polityki społecznej zajmuj?ca się rozwojem regionalnym,
Catherine de Trogoff - dyrektor grupy konsultingowej BPI - doświadczonej firmy maj?cej ponad 50 biur w kilkunastu krajach europejskich (www.bpi-group.com),
Michał Kurtyka - prezes firmy Bernard Brunhes Polska   - BBP (www.brunhes.pl)
Tomasz Osuch - konsultant ds. rewitalizacji gospodarczej BBP

Program spotkania:

8.30- 8.45    Powitanie uczestników,  Michał Kurtyka, Tomasz Osuch
8.45-9.15    Procesy restrukturyzacji z punktu widzenia społecznego na podstawie doświadczeń europejskich, Bernard Brunhes
9.15-9.45    Rola państwa oraz władz lokalnych w procesie restrukturyzacji, Irena Herbst
9.45-10.30  Najlepsze przykłady restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, Catherine de Trogoff, Michał Kurtyka, Tomasz Osuch
10.30-11.00  Dyskusja oraz prezentacje przeprowadzonych projektów przez zaproszone firmy

Seminarium odbędzie się w języku polkskim i angielkskim. Tłumaczenie na język francuski może być zapewnione w zależności od potrzeb osób zaintersowanych.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z biurem Bernard Brunhes:
Tomasz Osuch, BBP, tel. 022 / 828.39.95, fax 022 / 828.40.59, e-mail tomasz.osuch(@)brunhes.pl
Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi: 150 pln (+VAT) od osoby. Dla firm stowarzyszonych koszt uczestnictwa wynosi 100 PLN + VAT od osoby.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!