Pozafinansowe metody motywowania pracowników


siedziba CCIFP, ul. Mokotowska 19

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>GOŚĆ:
Elżbieta Strojny, Dyrektor firmy Doriès Aria, zajmuj?cej się zarz?dzaniem kapitałem ludzkim.

SKIEROWANE DO: Dyrektorów firm stowarzyszonych w CCIFP oraz osób zajmuj?cych się HR. Spotkanie odbędzie się w języku francuskim.

WARUNKI UCZESTNICTWA: Proszę o potwierdzenie obecności na adres: membres@ccifp.pl, tel.: 022 696 75 81

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!