Postępowanie przed sądami we Francji


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
600 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 800 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto, z racji wykonywanego zawodu, b?dź zainteresowań, ma okazję zetkn?ć się z tematyk? francuskiego i polskiego wymiaru sprawiedliwości i chciałby poznać odpowiedź na nurtuj?ce go pytania i w?tpliwości wynikaj?ce z porównania polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej lub pogłębić swoj? wiedzę na ten temat:

- prawnicy

- tłumacze, tłumacze przysięgli

- studenci prawa i filologii

- zainteresowani tematyk?

Program :

  • charakterystyka s?dów powszechnych i administracyjnych we Francji/   właściwość rzeczowa i miejscowa/zawody zwi?zane ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości / porównanie z polsk? rzeczywistości? prawn?
  • tryb i rodzaje postępowań/ przebieg postępowania cywilnego i karnego/ dwuinstancyjność i jej odzwierciedlenie w terminologii/ zwyczajne i nadzwyczajne środki odwoławcze
  • dokumenty w postępowaniu przed s?dami: pozwy i ich rodzaje, wezwanie do stawiennictwa / pisma procesowe/ orzeczenia s?dowe – ich rodzaje/ elementy orzeczenia francuskiego i ich układ, wykorzystanie „syllogisme juridique” / analiza elementów orzeczenia/ terminologia   orzeczeń – trudności translacyjne/porównanie z polsk? rzeczywistości? prawn?
  • wykonanie   wyroków/klauzula wykonalności
  • glosariusz terminów s?dowych
  • wprowadzenie teoretyczne, studium przypadku, analiza dokumentów, przekład   dokumentów, ćwiczenia leksykalne

Prowadz?cy:

Dorota Bruś –  tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postępowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!