Podatki we Francji


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program seminarium:

1. Składki społeczne we Francji

a)           Osoba zatrudniona jako Cadre

b)           Osoba zatrudniana jako non-cadre

c)             Składki społeczne w przypadku zatrudnienia rezydenta podatkowego innego kraju.

2. Deklaracje składek społecznych we Francji : DSN   – nowość w 2016 roku

3. Podatki zwi?zane z zatrudnieniem pracowników: Taxe d’apprentissage, Taxe sur les salaires.

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych   - jaka role odgrywa pracodawca?

a)           Zatrudnienie rezydenta Francji

b)           Zatrudnienie osoby nie będ?cej rezydentem Francji

5. Zatrudnienie pracowników przez firmę zagraniczna, nie posiadaj?ca zakładu podatkowego na terytorium Francji

6. Działalność gospodarcza we Francji – microenterprise (księgowość, składki/podatki)

7. Podatek CIT,VAT,CFE, TVS na podstawie spółki SARL ( sp.z o.o.)

osoba prowadz?ca :

Agnieszka Paszkowski   - Absolwentka Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister zarz?dzania i inżynierii ekonomicznej we Francji. Posiada 11 lat doświadczenia w środowisku francusko-polskim. W 2007 r. doł?czyła do DBA, gdzie zajmuje się opracowywaniem oferty usługowej przeznaczonej dla polskich przedsiębiorstw.

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!