Podatki Retail - najnowsze zmiany


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
350 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 550 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

W takcie spotkania przedstawimy najbardziej aktualną treść projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Omówimy zaproponowane rozwiązania i mechanizmy a także ich potencjalny wpływ na komplikację rozliczeń podatkowych podmiotów. W zależności od zaawansowania procesu legislacyjnego przedyskutujemy także ewentualne zmiany, które mogą zostać wprowadzone do projektu.

 

>

Szczegółowe informacje już wkrótce.

Ostatni? godzinę spotkania przeznaczymy na wspóln? dyskusję przy lunchu.

Osoby prowadz?ce :

Mieczyslaw Gonta - Dyrektor, Dział Prawno-Podatkowy

Mieczysław pracuje w PwC od 1999 roku. Aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora w Dziale Prawno-Podatkowym PwC. Od 2005 roku jest licencjonowanym doradc? podatkowym.

W trakcie swojej działalności zawodowej w PwC Mieczysław zdobył bogate doświadczenie w zakresie świadczenia profesjonalnych usług podatkowych na rzecz zarówno krajowych, jak i międzynarodowych podmiotów działaj?cych w różnych branżach, w tym w szczególności w sektorze branży dóbr konsumenckich i handlu detalicznego (Retail & Consumer). Specjalizuje się w projektach restrukturyzacji i kwestiach opodatkowania przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych.

Mieczysław doradza takim podmiot jak IKEA, Carrefour, Castorama, H&M, Procter&Gamble, Mars, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

Jako mówca uczestniczył w seminariach i konferencjach poświęconych szczególnie istotnym aspektom podatkowym zwi?zanym z funkcjonowaniem podmiotów z poszczególnych gałęzi przemysłu. Jest również autorem licznych artykułów prasowych dotycz?cych kwestii podatkowych, publikowanych w "Rzeczpospolitej", a także w innych periodykach.

Mieczysław jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Karolina Kozak-Stradomska, Menedżer, Dział Prawno-Podatkowy

Karolina ma ponad 7 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym i jest licencjonowanym doradc? podatkowym. Obecnie zajmuje stanowisko Menedżera w Dziale Prawno-Podatkowym PwC.

W trakcie swojej działalności zawodowej w PwC Karolina zdobyła bogate doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym i krajowym spółkom, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług. Karolina specjalizuje się w doradztwie podmiotom z branży handlu detalicznego oraz dóbr konsumpcyjnych.

Karolina doradza takim podmiotom jak Grupa Metro, Castorama, IKEA, Carlsberg, Bonduelle, Lego.

Karolina jest również autorem artykułów prasowych oraz uczestniczyła jako mówca w licznych konferencjach poświęconych problemom podatkowym oraz prowadziła szkolenia z tego zakresu.

Karolina jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!