Podatki 2018/2019 - Podsumowanie roku i zmiany na 2019


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Exit Tax, ograniczenia w rozpoznawaniu kosztów finansowych czy też rewolucja w zasadach regulowania podatku „u źródła” to tylko przykłady wyzwań, z jakimi zmierz? się podatnicy w 2019 roku.

Poza zmianami przepisów, mijaj?cy rok 2018 przyniósł również wiele nowinek praktycznych w formie interpretacji ogólnych, wyjaśnień oraz ostrzeżeń publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

W ramach spotkania omówione zostanie podejście organów podatkowych do nowych instytucji wprowadzonych w 2018 r., ich praktyczny wymiar oraz doświadczenia podatników. W trakcie spotkania zaprezentujemy również najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym planowane na rok 2019 zarówno na poziomie lokalnym – krajowym, jak i na poziomie regulacji wspólnotowych, w szczególności implementację Dyrektywy zapobiegaj?cej unikaniu opodatkowania. W ramach szkolenia omówimy również zmiany w zakresie ulg zwi?zanych z polsk? stref? inwestycji.

Program seminarium :

1. Podsumowanie roku 2018

  • nowe ograniczenia w rozpoznawaniu kosztów finansowych oraz kosztów usług niematerialnych,
  • minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych,
  • zmiany w zakresie cen transferowych;

2. Kontrole, interpretacje oraz ostrzeżenia Ministerstwa Finansów publikowane w 2018 r.;

3. Restrukturyzacje oraz transakcje kapitałowe 2018 – praktyka stosowania klauzuli zapobiegaj?cej unikaniu opodatkowania

4. Najistotniejsze zmiany planowane na 2019 r.

  • opodatkowanie obrotu kryptowalutami,
  • innovation box,
  • preferencyjne stawki podatkowe,
  • odliczenie hipotetycznych odsetek od wartości kapitału,
  • zmiany w zasadach poboru podatku „u źródła”,
  • Exit tax,
  • zmiany w zakresie cen transferowych planowane na 2019 r.

Do kogo kierujemy to wydarzenie :

Grupa docelowa to osoby, które w swojej codziennej pracy musz? stosować bezpośrednio przepisy podatkowe lub podejmować decyzje strategiczne, których konsekwencje obejmuj? obszar opodatkowania – w szczególności s? to Główni Księgowi, Dyrektorzy Finansowi oraz Tax Managerowie. Spotkanie będzie wartościowe również dla osób podejmuj?cych decyzje dotycz?ce akwizycji, fuzji oraz przejęć.

Osoba prowadz?ca :

Piotr Zaj?c jest Doradc? Podatkowym, Dyrektorem Działu Podatkowego w Accace w Polsce. Swoj? karierę zawodow? rozpoczynał w firmie z tzw. Wielkiej Czwórki, a późniejsze doświadczenie zdobywał w jednej z bardziej rozpoznawalnych międzynarodowych firm doradczych.

Jego specjalizacja obejmuje sektor nieruchomości zarówno w zakresie mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Piotr posiada również bardzo szerokie doświadczenie w obszarze transakcyjnym oraz due diligence. Doradzał Klientom przy jednych z największych transakcji w 2016 i 2017 roku na polskim rynku nieruchomości.

Istotnym obszarem specjalizacji Piotra jest doradztwo w zakresie transakcji z podmiotami powi?zanymi oraz dokumentacja cen transferowych (transfer pricing).

Jest autorem licznych publikacji oraz wykładowc? i trenerem na szkoleniach i warsztatach organizowanych dla klientów. Ukończył Prawo na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!