Podatek u źródła – obowiązki w praktyce

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatne

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Spotkanie skierowane jest do Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych, pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

Podatek u źródła obci?ża niektóre dochody uzyskiwane w Polsce przez zagraniczne firmy. Na polskim podmiocie wypłacaj?cym takie dochody ci?ży – co do zasady – obowi?zek pobrania i rozliczenia podatku. W trakcie spotkania na praktycznych przykładach omówimy zasady dotycz?ce rozliczania podatku, uwzględniaj?c najnowsze orzecznictwo s?dów administracyjnych oraz praktykę organów podatkowych.

Program spotkania:

  1. Co to jest podatek u źródła
  2. Zasady rozliczania podatku u źródła
  3. Wpływ umów międzynarodowych i dyrektyw UE na podatek u źródła
  4. Certyfikat rezydencji w praktyce
  5. Wypłaty na rzecz podmiotów zagranicznych

a)         dywidendy i dochody z nimi zrównane

b)         odsetki

c)         należności licencyjne

d)         opłaty za usługi

e)         opłaty za przewozy

Prowadz?cy:

Adrian Branny, Dyrektor Generalny POLAND CONSULTING - Doradc? podatkowy z 10-letnim doświadczeniem w zakresie planowania i optymalizacji podatkowej, restrukturyzacji oraz fuzji i przejęć.

Dzięki bogatej praktyce z dziedziny CIT, PIT, VAT i międzynarodowego prawa podatkowego, posiada wiedzę, umożliwiaj?c? skuteczne rozwi?zywanie problemów księgowych i podatkowych, z którymi borykaj? się klienci.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!