Plan zrównoważenia rynku pracy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

W dobie niezwykle konkurencyjnej gospodarki, wzrost efektywności przedsiebiorstw jest tym bardziej istotny. Elastyczne formy zatrudnienia wspierają działania pracodawców na nieustannie zmieniającym się i wymagającym rynku. Korzystanie z nich w istotny sposób wpływa na optymalizację ponoszonych przez firmy kosztów oraz prowadzonej przez nie polityki personalnej.

 

>

Spotkanie ma na celu omówienie kwestii zwi?zanych z elastycznymi formami zatrudnienia oraz roli, któr? odgrywaj? na współczesnym rynku pracy. Podczas niego przedstawione zostan? różnice pomiędzy poszczególnymi formami, korzyści wynikaj?ce z ich zastosowania, a także wyzwania z nimi zwi?zane. Zaprezentowane zostan? także wnioski z badania na temat motywacji pracowników tymczasowych oraz ich relacji z pracodawc?.

GRUPA DOCELOWA:
  
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników działów HR firm. Tematyka szkolenia powinna być szczególnie interesuj?ca dla kierowników, a także kadry menedżerskiej, która kształtuje politykę personaln? przedsiębiorstw.
  
PROGRAM SPOTKANIA:

-   Elastyczne formy zatrudnienia – wprowadzenie (informacje ogólne, rozróżnienie w prawie i w praktyce, itp.)
-   Rola elastycznych form zatrudnienia dla przedsiębiorstwa
-   Wyzwania i korzyści dla firm  

-   Motywacja pracownika tymczasowego (analiza wyników badania)

-   Nowe tendencje na rynku pracy  
-   Dyskusja oraz odpowiedzi na pytania uczestników
  

Prelegenci :

Mariusz Myka - Człowiek pełen optymizmu. Z branż? agencji doradztwa personalnego zwi?zał się 7 lat temu. Wiedza i nieszablonowe podejście do wyzwań na rynku HR pozwoliły mu szybko awansować na stanowiska decyzyjne. Wierzy w skuteczność połaczenia zaangażowania z pracowitości?, co pozwala mu osi?gać znakomite rezultaty w nawi?zywaniu długofalowych relacji z pracodawcami. Znawca zagadnień employer brandingu.

W agencji ManpowerGroup pełni funkcję   Senior Branch Managera, odpowiedzialnego za dział pracy tymczasowej.

Marek Strojkowski - Dusz? negocjator, sercem HR-owiec. Kierownik warszawskiego biura agencji zatrudnienia Manpower, w której odpowiada za projekty zwi?zane z prac? tymczasow?. Pierwsze kroki w karierze stawiał w sektorze telco i automotive, z którym w ramach sprzedaży B2B zwi?zany był przez 13 lat. Praca ta nauczyła go empatycznego podejścia do potrzeb klientów oraz podejmowania szybkich decyzji na dynamicznie zmieniaj?cych się rynkach. Przygodę z branż? agencji doradztwa personalnego rozpocz?ł w 2011 roku. Działaj?c w branży interesuje się jednocześnie coachingiem i tajnikami pracy trenerskiej. Absolwent Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!