Piknik wiosenny


-

Cena :
Cena: 140 PLN / osoba, 290 PLN – pakiet rodzinny (2 osoby dorosłe + max 2 dzieci do 12 lat)
Uprzejmie prosimy o odpowiedź do 21 kwietnia 2004.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Na pocz?tku maja zapraszamy pracowników firm stowarzyszonych na wyj?tkow? imprezę na świeżym powietrzu. Piknik będzie kolejn? okazj? do poznania się w nieformalnej atmosferze.

Poci?g ma stylow?, odrestaurowan? lokomotywę z 1951 roku i brankard (wagonik techniczny). Na razie pasażerowie jeżdż? wagonami sprowadzonymi w latach 60., ale Piaseczyńskie Towarzystwo Grójeckiej Kolei W?skotorowej szykuje specjaln? atrakcję - kopię salonki Cadyka z Góry Kalwarii. Na pocz?tku ubiegłego stulecia, gdy tereny podwarszawskie zamieszkiwali tłumnie Żydzi, Cadyk, najwyższa w hierarchii żydowskiej postać, jeździł tak? właśnie salonk? między Gór? Kalwari?, Piasecznem i Warszaw?.
żródło: http://www.grojec.pl/    

Program:: Utworzenie dwóch bloków rekreacyjnych.

1. Pięciobój rekreacyjny - rozstawienie pięciu stałych punktów z mało znanymi grami rekreacyjnymi / gry z niekonwencjonalnymi a nawet czasami z historycznymi przyborami /. Z wieloletniego doświadczenia wynika, iż Wielobój rekreacyjny cieszy się zawsze największym powodzeniem, ponieważ mog? w nim startować wszyscy / dzieci, dorośli, niesprawni, w cywilnych strojach itp
•  Przez cały czas trwania festynu dorośli jak i dzieci sprawdzaj? na tych stanowiskach swoj? sprawność fizyczn? a najlepsi otrzymuj? nagrody.
•  Rozstawione stanowiska rekreacyjne ogrodzone s? kolorowymi linkami a przed każdym wejściem na stanowisko umieszczona jest na specjalnej planszy informacja o konkurencji.
•  Uczestnicy zabawy otrzymuj? specjaln? kartę startow?, z któr? przechodz? od stanowiska do stanowiska zdobywaj?c punkty.
•  Konkurencje s? tak pomyślane, że mog? w nich brać udział dzieci i dorośli. Natomiast oddzielnie będzie liczyło się punkty dzieci i dorosłych.
•  Na stanowiskach rekreacyjnych powinny być drobne nagrody wręczane dzieciom i dorosłym za dobry wynik w danej konkurencji. Natomiast trzech najlepszych zawodników w swoich kategoriach wiekowych winno otrzymać po zakończeniu wieloboju pami?tkowe nagrody.

2. Jedn? z większych atrakcji pikniku jest   "Słup szczęścia". Na dość wysokim słupie    / drzewie/ zawieszona jest atrakcyjna nagroda / np. duża pluszowa maskotka /, uczestnicy imprezy próbuj? odgadn?ć na jakiej wysokości wisi nagroda. Osoba, która trafnie odgadnie , wynik, otrzymuje nagrodę na własność.

3. Gry i zabawy dla dzieci i dorosłych
W trakcie trwania festynu, można jeszcze zorganizować wyścigi, konkursy dla dzieci, dorosłych i całych rodzin,  jak: Przeci?ganie liny, Wyścigi w workach, Rzuty beretem na odległość, itp.

Opis gier:

KROKIET
Bardzo stara ale do dziś uprawiana w Anglii gra rekreacyjna.
  Na specjalnie przygotowanym terenie ustawia się kilka 20 cm brameczek wykonanych z drutu. Zawodnik otrzymuje drewniany młotek na długim trzonku i drewnian? kulę. Młotkiem uderza się w kulę tocz?c j? po ziemi. Zadaniem zawodnika jest przeprowadzenie kuli przez wszystkie brameczki jak najmniejsz? ilości? uderzeń.

  RZUTY PODKOWAMI
Gra rekreacyjna Amerykańskich Prezydentów.  
  Zawodnik ustawiony na linii startu ma w ręku pięć podków. Jego zadaniem jest po kolei odpowiednio rzucać podkowami, aby zawiesić je   na wbitym skośnie w odległości 5-6 m drewnianym słupku. Najwięcej punktów można zdobyć zawieszaj?c podkowę na słupku, mniejsz? ilość punktów otrzymuje się za dotknięcie podkow? słupka.
  
BOULE
Bardzo popularna we Francji gra rekreacyjna. Do gry służ? specjalne, wykonane z metalu kule. Każdy zawodnik ma do dyspozycji cztery kule. Zadaniem uczestnika jest takie rzucanie lub toczenie kul, aby zatrzymały się one jak najbliżej specjalnie oznaczonego celu. Zawodnik musi bardzo uważać przy rzucaniu, gdyż istnieje możliwość wybicia wcześniej ustawionej już kuli, a do punktacji licz? się wszystkie cztery kule.

GOLF

Gra prawdziwymi kijami golfowymi. Toczenie piłeczek golfowych do specjalnych   golfowych dołków.

DYSKOŁAP
Specjalnymi lataj?cymi talerzami rzuty do specjalnie do tego skonstruowanej brameczki. Gra bardzo kolorowa, bezpieczna, prosta.

Menu:

Kiełbaska z ogniska  
Dania z grila
(kiełbaska, kaszanka, karkówka, piersi drobiowe, żeberka)
Ziemniaki pieczone
Pierogi odsmażane (mięsne, mięso z kapust?, kapusta z grzybami)
Chleb ze smalcem
Sałatka wiosenna
Ogórek małosolny
Napoje zimne ( soki, woda, cola)
Napoje gor?ce ( kawa, herbata)
Piwo

Cena: 140 PLN / osoba, 290 PLN – pakiet rodzinny (2 osoby dorosłe + max 2 dzieci do 12 lat)
Uprzejmie prosimy o odpowiedź do 21 kwietnia 2004.


Trochę historii...

W 1892 r. Towarzystwo Akcyjne Kolei W?skotorowych oddało do użytku pierwszy odcinek linii Belweder - Wilanów, który następnie w 1895 r. przedłużono do Placu Unii, Konstancina i Piaseczna przez Pyry, a w 1898 - do Góry Kalwarii.
W 1914 r. po wykupieniu akcji przez kapitał belgijski i utworzeniu spółki Warszawskie Koleje Dojazdowe, rozpoczęto budowę linii z Piaseczna do Grójca, sukcesywnie ja przedłużaj?c do Mogielnicy i Nowego Miasta nad Pilic?.
W maju 1937 r. wprowadzono do ruchu wagony motorowe, które znacznie podniosły komfort podróżowania i dzięki zwiększeniu szybkości do 50 km/h skróciły czas jazdy.
Po II wojnie światowej rozwój aglomeracji warszawskiej i transportu samochodowego wymusił likwidację niektórych odcinków linii. I tak w latach 1957-71 zlikwidowano odcinek Belweder Wilanów, Dworzec Południowy - D?brówka, Wilanów - Iwiczna, Warszawa D?brówka - Piaseczno, Piaseczno - Góra Kalwaria i Grójec - Jasieniec.
W 1976 r. wprowadzono przewóz ładunków w wagonach normalnotorowych na transporterach w?skotorowych (specjalnych wózkach) bez przeładunku bezpośrednio do klienta.
W 1991 r. zawieszono przewóz pasażerów.
W 1994 r. Kolej Grójecka została wpisana do rejestru zabytków województwa radomskiego pod nr 540/A/94 i warszawskiego pod nr 1586-A.
Obecnie długość kolei o prześwicie 1000 mm wynosi 72 km. Trasa całej kolei prowadzi przez niezwykle malownicze okolice, w terenie łagodnie pofałdowanym, z rozległymi sadami owocowymi (jedno z największych skupisk w Europie), kompleksami stawów, naturalnymi dolinkami rzeczek Jeziorki, Kraski i Lubiczki, rozległ? dolin? nieujarzmionej jeszcze rzeki Pilicy na końcu.
Jest to region typowo sadowniczy, bez przemysłu, czysty ekologicznie i atrakcyjny turystycznie.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!