Pierwsze spotkanie Klubu FUNDUSZE SZKOLENIOWE

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce pragnie zaproponować Państwu uczestnictwo w specjalistycznych Klubach, otwartych jedynie dla pracowników firm członkowskich.
Członkowstwo w Klubach będzie bezpłatne i imienne. Kluby będ? struktur? nieformaln?, powstał? dzięki aktywności osób zainteresowanych przynależności? do danego Klubu, jak i jego współtworzeniem. Będ? one polegać na regularnych spotkaniach osób tego samego zawodu lub specjalizacji, zarówno w celu konstruktywnej wymiany doświadczeń i wiedzy, oraz wzajemnego poznania się.  
Celem pierwszego spotkania Klubu "Fundusz Szkoleniowy" będzie poznanie wzajemnych oczekiwań, jak również ustalenie zasad funkcjonowania Klubu.

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: katarzyna.matuszewicz(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!