Pięć prawd o zarządzaniu projektami


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie będzie miało na celu wymianę doświadczeń na temat zarządzania projektami. Polecany je osobom, które potrzebują uporządkować wiedzę dotyczącą zarządzania projektami lub pragną ją odświeżyć, czy też po prostu chcą zyskać nowy punkt widzenia na znane już sobie sprawy.

 

>

Na spotkaniu zapoznaj? się państwo m. in. z:

  • podłożem powstawania konfliktów na projektach,
  • cechami dobrego managera,
  • podstawami negocjacji,
  • metodami podejmowania decyzji,
  • specyfik? komunikacji i roszczeń na projektach

Aktywne uczestnictwo w takim spotkaniu stworzy podstawy do pełniejszego b?dź nowego postrzegania spraw zwi?zanych z zarz?dzaniem projektami, w szczególności pozwoli odnaleźć w nich wartości uniwersalne.

Tematy poruszane na spotkaniu :

  • Planowanie i zarz?dzanie projektem - czego jeszcze nie wiemy?
  • Typowe problemy - może zaczniemy od siebie...
  • Sens zarz?dzania projektami - jeśli taki w ogóle jest…
  • Wpływ ludzi na projekt - czy istotnie istotny?
  • Relatywizacja prawdy a roszczenia

Grupa docelowa

Wszelkie osoby realizuj?ce jakiekolwiek projekty czy pragn?ce poszerzyć swoje obecne horyzonty zawodowe.

Prowadz?cy:

dr inż. Piotr Sokołowski,

Ekspert w zakresie budownictwa, geotechniki z 20 letnim stażem zawodowym. Posiadane wykształcenie inżynierskie rozbudował tytułem doktora nauk technicznych, zaś zrównoważył je ukończonymi studiami Psychologii Biznesu dla Menadżerów oraz MBA. Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania, budowania zespołów projektowych, oraz zarz?dzania projektami w środowisku wieloprojektowym.

Sylwetka prowadz?cego szkolenie: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/o-firmie/trenerzy/

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!