Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP) – szansa na dynamiczny rozwój gospodarczy Polski regionalnej

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Celem konferencji   jest pokazanie praktycznych przykładów zastosowania PPP.

Program wstępny:

10.00 – 10.15  Powitanie  

Jarosław Angerman,   Stowarzyszenie „Klub Francuski”
Ewa Draus,  Wojewoda Podkarpacki
Leszek Deptuła,  Marszałek Województwa Podkarpackiego
Jean Rossi, Wice-Prezes CCIFP
Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa

10.15 – 10.30    dr Mieczysław Janowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Aspekt publiczny PPP w kontekście polityki regionalnej
  
10.30 – 11.00  Władysław Ortyl, Wiceminister, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Dotychczasowe doświadczenia i perspektywy PPP w Polsce w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych  
    

11.00 – 11.20  Andrzej Kaczmarek, Podsekretarz   stanu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ustawa o PPP

11.20 – 11.40  Wincenty Kulpa, Dyrektor, Bank PKO SA, Inżynieria finansowa PPP

11.40 – 12.00  Mec. Bogna Wais – Przybyło, Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy, Wybrane aspekty prawne PPP w Polsce

12.00 – 12.10    Przerwa kawowa

12.10 – 12.30  Vandenbussche Remy, Dyrektor, Scetauroute Polsce, PPP w domenie infrastruktury transportu : przykłady i doświadczenia Grupy Egis

12.30 – 12.50  Czarniecki Jan, Dyrektor ds Rozwoju, Bouygues Polska S.A. Przykłady PPP w Wielkiej Brytanii

12.50 – 13.10  Magdalena Bezulska - Członek Zarz?du ONYX Polska S.A., Przykłady realizacji Partnerstwa Publiczno Prywatnego w gospodarce odpadami na podstawie doświadczeń ONYX na świecie oraz współpraca ONYX Polska S.A. z samorz?dami w Polsce na przykładzie ZGOK Sp. z o.o. w Chrzanowie

  13.10 – 13.30    Debata

13.30       Poczęstunek


Patronat honorowy:

                            dr Mieczysław Janowski, poseł do Parlamentu Europejskiego                           Ewa Draus, Wojewoda Podkarpacki                            Leszek Deptuła, Marszałek Województwa Podkarpackiego                            Tadeusz Ferenc, Prezydent Rzeszowa

Organizatorzy:
                          Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP)
                         Stowarzyszenie "Klub Francuski”  
                         Podkarpacki Urz?d Wojewódzki
                         Urz?d Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
                         Urz?d Miasta Rzeszowa
                         Wyższa Szkoła Zarz?dzania w Rzeszowie

Partnerzy:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się w języku polskim.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa : ccifp(@)ccifp.pl , tel.: 0 22 696 75 80.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!