Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Wymiana gospodarcza  •  Zarządzanie

Otwarcie nowego Komitetu CCIFP : Mikroprzedsiębiorca francuski w Polsce

siedziba CCIFP
Al. Jerozolimskie 93
02-001
Warszawa

Dla firm stowarzyszonych
Język : français

Cena :
Wydarzenie jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich MŚP.

L'événement est terminé.

*prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące działalność Komitetu: Comité Micro-Entrepreneur Français en Pologne / Mikroprzedsiębiorca francuski w Polsce.

 

Jesteś osobą francuskojęzyczną? Jesteś przedsiębiorcą? Potrzebujesz wsparcia ekspertów w codziennym zarządzaniu swoim biznesem? Dołącz do naszej platformy współpracy i wymiany doświadczeń.

Identyfikacja trudności, z jakimi borykają się francuskie MŚP oraz reprezentowanie ich interesów jest jednym z celów Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Jest celem szczególnie ważnym w obliczu kryzysu gospodarczego. Obecna sytuacja, która budzi niepokój wielu naszych firm członkowskich, jest dla nas silną motywacją do uruchomienia odrębnego komitetu tematycznego prowadzonego w języku francuskim, który będzie skoncentrowany na problemach dotykających najmniejszych przedsiębiorców.

Pierwsze spotkanie nowego Komitetu odbędzie się w środę 15 marca 2023 r. o godz. 15.30 w siedzibie CCIFP w Warszawie. Poprowadzi je Raphaël Vieuxmaire, członek zarządu i akcjonariusz w EXCO A2A oraz członek Rady CCIFP. Spotkanie odbędzie się w języku francuskim.

Główne cele Komitetu Micro-Entrepreneur Français en Pologne:

  • stworzenie miejsca debaty i wymiany doświadczeń podczas regularnych spotkań;
  • dostarczanie francuskim mikroprzedsiębiorcom narzędzi i konkretnych rozwiązań ułatwiających codzienne prowadzenie działalności zawodowej oraz wspieranie ich w rozwoju biznesu;
  • odpowiadanie na specyficzne potrzeby ich sektora i aktualne wyzwania poprzez dostarczanie wiedzy i wsparcia ze strony profesjonalistów.

Celem najbliższego spotkania jest poznanie Państwa potrzeb i problemów, które stanowią przeszkodę w rozwoju działalności oraz opracowanie tematów przyszłych spotkań. Zachęcamy do udziału w spotkaniu.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!