Organizowania obiegu dokumentów oraz informacji w polskich instytucjach i przedsiębiorstwach.


Hotel Novotel Airport, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 1

Cena :
500 PLN + VAT dla firm nie-członkowskich, 790 PLN dla firm nie-członkowskich

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


  Francuska Izba Przemysłowo   – Handlowa w Polsce objęła Patronat Honorowy nad VII edycj? konferencji IT organizowanej przez Software-Konferencje.

EOIF 2004 to okazja wysłuchania prelekcji wysokiej klasy specjalistów, sposobność zapoznania się z nowymi trendami, technologiami i standardami rynku systemów obiegu informacji. Gośćmi specjalnymi konferencji będ? Pan Serge Dahan, prezes stowarzyszenia APROGED, największej francuskiej organizacji zajmuj?cej się zarz?dzaniem obiegiem informacji i standaryzacj? dokumentu elektronicznego oraz Pan   Martin Ader, szef europejskiej części Workflow Management Coalition (WfMC).

Każdy z uczestników ma możliwość wyboru warsztatu, w którym chciałby uczestniczyć. 3,5 godzinne sesje warsztatowe dotyczyć będ? następuj?cych tematów:

Wdrażanie ISO 9001 a obieg dokumentów w firmie
Wybór i analiza porównawcza produktów BPM i workflow
Modelowanie procesów biznesowych
Obieg dokumentów wspierany przez podpis elektroniczny
Wdrażanie komputerowych systemów telefaksowych
Drugiego dnia konferencji odbędzie się 21 prezentacji techniczno- produktowych, prowadzonych w trzech równoległych sesjach wykładowych.

Osoba odpowiedzialna za organizację konferencji: Beata Gajewska
tel.: (22) 860 17 17 beata.gajewska(@)software.com.pl
Osoba odpowiedzialna za rejestrację zgłoszeń: Anna Piechocińska
tel.: (22) 860 17 18 anna.piechocinska(@)software.com.pl

Szczegółowe informacje: www.eoif.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!