Optymalizacja procesów transportowych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Wstępny program spotkania :

  • pułapki umów przewozu - czyli najczęstsze błędy w formułowaniu zapisów w umowach zwi?zanych z transportem towarów
  • najnowsze zmiany w prawie przewozowym
  • odpowiedzialność za przesyłkę
  • roszczenia i rozliczanie kierowców

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!