Od CFO do CEO


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatnie

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Dyrektorzy Finansowi obdarzani rosn?cym zaufaniem s? coraz bardziej poż?danymi członkami Zarz?dów, którym z  czasem powierza się również odpowiedzialność za zarz?dzanie firm?.

Czy rzeczywiście maja oni przewagę nad pracownikami innych działów w drodze na stanowisko Prezesa Firmy? Jakie kompetencje, cechy osobowości i doświadczenia   predysponuj? ich do tej roli?

Jaki kontekst biznesowy   sprzyja przejściu od CFO do CEO ?

Czy istniej? branże i sektory działalności w których przejście to jest łatwiejsze i bardziej naturalne?

Na spotkanie zapraszamy Dyrektorów Finansowych którzy zastanawiaj? się czy planowanie kariery w kierunku CEO jest możliwe, oraz jak je sprawnie przeprowadzić.

Zachęcamy również CEO, którzy tak? drogę już przeszli, do podzielenia się swoimi cennymi doświadczeniami.

Spotkanie poprowadz?:

  • Monika Borcovs – Borcovs Consulting
  • Jolanta Bosca – Accord Group
                                     

Monika Borcovs jest zwi?zana z HR od 18 lat. Specjalizuje się w grupowych i indywidualnych projektach rozwojowych, w szczególności dla kadry managerskiej i zespołów sprzedaży. Zajmuje się również kreowaniem efektywności firm dzięki optymalizacji potencjału ludzkiego i organizacyjnego. Jako praktyk biznesu z sukcesem wykorzystuje swoje ponad 16-letnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach w działalności konsultingowej, któr? rozwija w swojej własnej firmie – Borcovs Consulting od ponad 2 lat.

             

Jolanta Bosca jest Partnerem w międzynarodowej firmie executive search Accord Group, gdzie od 2007 roku jako Partner zarz?dza Praktyk? Przemysłow? oraz Praktyk? Bankowo-Finansow?. Przed rozpoczęciem pracy z Accord Group, pełniła funkcję Zewnętrznego Konstultanta SPR w Kompaniii Piwowarskiej, następnie przez sześć lat pracowała w sektorze Bankowo-Finansowym, aby w 1999 roku doł?czyć do branży executive search. W ci?gu ostatnich siedemnastu lat Jolanta zdobywała doświadczenie w pracy nad projektami executive search w Europie, Azji i Afryce w wielu różnorodnych gałęziach gospodarki. Jolanta uczestniczy również w projektach doradczych dla Zarz?dów.

Partnerzy merytoryczni:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!