Ocena wypłacalności i kondycji kontrahentów


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Bezpieczeństwo wymiany handlowej: dostępne dane, ich analiza, ograniczanie ryzyka handlowego, najlepsze praktyki

 

>

Program spotkania :

- przeterminowane należności i upadłości w Polsce

- analiza największych upadłości polskich firm w ostatnim czasie (case study)

- analiza kierunków polskiego eksportu

- dostępne źródła informacji o kontrahentach – jak z nich korzystać

- weryfikacja przez wywiadownię gospodarcz?

- wymiana informacji o dyscyplinie płatniczej kontrahentów

- najlepsze praktyki w eliminacji ryzyka handlowego

Osoba prowadz?ca :

Szymon Wiliński – COFACE, dyrektor handlowy ds. informacji gospodarczej i windykacji należności B2B

Szymon Wiliński jest zwi?zany COFACE od 2003 roku. Do roku 2007 pracował na stanowisku Key Account Managera, odpowiedzialnego za kontakty z kluczowymi klientami Grupy Coface. Od pocz?tku 2008 roku zajmował stanowiska kierownicze, zwi?zane z rozwojem produktów, a w 2011 r. został mianowany Dyrektorem Regionu Centralnego. Od kwietnia 2012 r. jest Dyrektorem Handlowym ds. Informacji Gospodarczej i Windykacji Należności B2B.

Szymon Wiliński jest absolwentem Zarz?dzania i Marketingu na Politechnice Koszalińskiej oraz Handlu Zagranicznego w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie. Karierę rozpocz?ł w 2000 roku w firmie Dun & Bradstreet Poland. Od 2003 roku swoje doświadczenia zwi?zane z prac? w branży wspomagaj?cej firmy w zarz?dzaniu należnościami rozwija w firmie Coface (Grupa oferuje ubezpieczenie należności, faktoring, informację gospodarcz? oraz windykację B2B).

Partner merytoryczny :

  

Grupa Coface, światowy lider w obszarze ubezpieczeń należności, oferuje firmom na całym świecie rozwi?zania w zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. W 2013 r. Grupa osi?gnęła skonsolidowany obrót w wysokości 1,44 mld EUR. 4 440 pracowników zapewnia lokaln? obsługę 37 tys. klientów z ponad 200 krajów na całym świecie. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 160 państw, w oparciu o unikaln? wiedzę nt. zachowań płatniczych przedsiębiorstw i doświadczenie 350 analityków ds. oceny ryzyka, znajduj?cych się blisko klientów i ich dłużników. We Francji Coface zarz?dza gwarancjami eksportowymi w imieniu skarbu państwa. Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris – Compartment A na giełdzie papierów wartościowych w Paryżu.

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata i marketingowe bazy danych. Prowadzi monitoring i windykację należności B2B. Więcej informacji o firmie na www.coface.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!