Obowiązek wyceny aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na koniec roku obrotowego

CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18
See on map

Cena : 150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone
400 PLN + 22 % VAT firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Prelegent: RSM Salustro Reydel Polska

Program:

1.  Utrata wartości aktywów w znowelizowanej ustawie o rachunkowości

2.  Utrata wartości aktywów a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

3.  Zobowi?zania

4.  Rozliczenia Międzyokresowe

51.  Rezerwy na zobowi?zania
a)  Definicja, Wycena, Księgowanie
b)  Tworzenie Rezerw
c)  Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (Wycena i ujmowanie w księgach)
d)  Przykład tworzenia rezerw na odprawy emerytalne

6.  Wycena należności na dzień bilansowy
a)  odpisy aktualizujace utrate wartości należności

7.  Podatek dochodowy odroczony

RSM Salustro Reydel Polska jest spółk? audytorsko-doradcz?, obecn? w Polsce od 1992 roku.
To filia francuskiej firmy audytorskiej RSM Salustro Reydel drugiej co do wielkości niezależnej spółki audytorskiej we Francji oraz członkiem RSM International, siódmej w skali światowej sieci, wyspecjalizowanej w zakresie audytu i doradztwa, obecnej w ponad 70 krajach, zatrudniaj?cej 18.000 pracowników w 565 biurach. Głównym europejskim partnerem RSM Salustro Reydel jest angielska firma audytorska Robson Rhodes.
RSM Salustro Reydel Polska zatrudnia obecnie ponad siedemdziesięciu polskich i francuskich ekspertów:
• biegłych rewidentów
• audytorów
• doradców podatkowych
• głównych księgowych i księgowych
• konsultantów z zakresu prawa pracy
Działalność RSM Salustro Reydel Polska ma na celu zapewnienie wiarygodności informacji finansowej w ramach świadczonych usług zarówno w zakresie bież?cego zarz?dzania jak i pomocy przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Dynamika zachodz?cych na rynku zmian wytworzyła zapotrzebowanie na różnorodne usługi finansowe. RSM SRP towarzyszy swoim klientom w realizacji projektów inwestycyjnych, proponuj?c szeroki zakres usług z dziedziny audytu. Ponadto oferuje prowadzenie ksi?g rachunkowych i wszelkie doradztwo księgowe, naliczanie płac i obsługę kadrow?, a także doradztwo podatkowe i socjalne.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 21.04.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!