Nowe zasady rozliczenia VAT w usługach budowlanych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program :

 1. Cel wprowadzenia mechanizmu odwróconego obci?żenia dla usług budowlanych.
 2. Zasady stosowania odwróconego obci?żenia dla usług budowlanych - regulacje i praktyka (interpretacje podatkowe i objaśnienia MF z 15 marca 2017 r.):
  1. definicja podwykonawcy;
  2. katalog usługi objętych odwrotnym obci?żeniem;
  3. usługi świadczone w ramach konsorcjum;
  4. refakturacja usług;
  5. dostawa z montażem i usługi montażowe;
  6. usługi kompleksowe;
  7. wykorzystywanie usługi budowlanej „do wyprodukowania” towaru a odwrócone obci?żenie;
  8. rozdzielanie dostawy towarów i usługi budowlanej;
  9. rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi;
  10. inne aspekty praktyczne.
 3. Zasady fakturowania i ewidencjonowania usług budowlanych objętych odwróconym obci?żeniem.
 4. Ustalenie momentu wykonania usługi budowlanej (części usługi) zgodnie z wytycznymi z interpretacji ogólnej MF.
 5. Dyskusja i wymiana pogl?dów w zakresie praktycznych aspektów stosowania nowych przepisów.

Szkolenie kierowane jest w szczególności do:

 • firm budowlanych i deweloperskich oraz podmiotów realizuj?cych b?dź wykorzystuj?cych w swej działalności szeroko pojęte usługi budowlane.

Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych oraz firm konsultingowych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoby prowadz?ce :

Ewa Żbikowska - Doradca podatkowy Gide Loyrette Nouel

Ewa Żbikowska, doradca podatkowy w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.
Ewa jest prawnikiem o 13-letnim doświadczeniu. Specjalizuje się głównie w kwestiach zwi?zanych z międzynarodowym prawem podatkowym, podatkowych aspektach transakcji fuzji i przejęć, wdrażaniem struktur cash-poolingowych oraz podatkowych aspektach e-commerce.
Z sukcesem reprezentowała swoich klientów w licznych postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi oraz s?dami administracyjnymi.. Na co dzień doradza na rzecz spółek z sektorów FMCG, budowlanego oraz e-commerce.
Ewa jest absolwentk? Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.
Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

Maciej Grela - Doradca podatkowy Gide Loyrette Nouel

Maciej Grela, doradca podatkowy w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.
Maciej jest prawnikiem o 12-letnim doświadczeniu. Specjalizuje się głównie w aspektach podatkowych restrukturyzacji przedsiębiorstw, doradztwie transakcyjnym oraz doradztwie w kwestiach pracowniczych.
Do jego klientów należ? między innymi spółki z sektorów finansowego, FMCG, nieruchomości oraz budowlanego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego na UW we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Ukończył także podyplomowe studia podatkowe przy UW.
Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!